CALENDARUL PROIECTULUI DE DISERTAŢIE – ETAPE ŞI TERMENE

Masteranzii care intenţionează să-şi susţină disertaţia la sfârşitul anului academic (sesiunea iunie) sunt rugaţi să aibă în vedere următoarele etape şi termene:

1. Obţinerea acordului unui profesor pentru coordonarea proiectului. Studentul masterand va stabili, de comun acord cu profesorul coordonator, titlul proiectului, bibliografia preliminară, structura lucrării şi termenele de elaborare a capitolelor acesteia până la data de 1 noiembrie a ultimului an de studiu (II masterat).

2. Predarea primului capitol al disertaţiei va avea loc până la data de 15 decembrie (II masterat); capitolele următoare vor fi prezentate la termenele stabilite de profesorul coordonator.

3. Prezentarea variantei finale integrale se va realiza până la data de 1 mai (II masterat).

4. Forma finală a lucrării îi va fi predată profesorului coordonator până la data de 20 mai (II masterat).

5. Înscrierea la susţinerea disertaţiei va fi condiţionată de predarea formei finale a proiectului, în formă printată; calendarul de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor (licenţă şi masterat) este stabilit anual de către Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, atât pentru sesiunea de vară (iunie), cât şi pentru cea de iarnă, în situația în care se organizează o astfel de sesiune în anul respectiv.

Masteranzii care intenţionează să-şi susţină proiectele în sesiunea de iarnă (sub rezerva organizării acesteia) vor avea discuţia iniţială cu profesorul coordonator la sfârşitul celui de-al doilea an de studiu (luna mai). Predarea primului sau primelor capitole ale lucrării va avea loc la începutul lunii noiembrie, urmând ca restul termenelor să fie stabilite de comun acord cu profesorul coordonator. Forma finală integrală a lucrării îi va fi prezentată profesorului coordonator până la data de 10 decembrie.

Lucrarea în formă finală, incluzând revizia operată după ultimele observaţii formulate de profesorul coordonator, îi va fi predată acestuia din urmă până la data de 10 ianuarie.

Nerespectarea termenelor atrage după sine amânarea prezentării lucrării până la următoarea sesiune de susţinere.

Exigenţele amintite mai sus sunt valabile atât pentru absolvenţii seriei curente, cât şi pentru absolvenţii seriilor anterioare.

[MODEL] Protocol în vederea elaborării proiectului de disertatie [MASTERAT SPATIUL ISLAMIC]

This entry was posted in Calendar academic, Calendarul proiectelor de licenţă şi masterat, Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studii de masterat and tagged , . Bookmark the permalink.