ADMITERE MASTERAT SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Matrakci Nasuh_Miniatura IIÎnscrierile vor avea loc în perioada 3-11 septembrie 2016 (orele 10-14), la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II (tel.: 021. 314.89.65).

Numărul de locuri disponibile:

8 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă 

Examenul de admitere va consta din două probe, scrisă şi orală, care se vor desfășura la Centrul de Studii Arabe (sediul FLLS din str. Pitar Moș, 7-13), după următorul calendar:

14 septembrie 2016, ora 16 (proba scrisă)

15 septembrie 2016, ora 16 (proba orală – prezentarea proiectului de cercetare).

Proba scrisă va fi susținută pe baza unuia dintre cele două titluri indicate în bibliografia mai jos, la alegere.

Proba orală (interviul) va consta din prezentarea succintă a proiectului de cercetare propus de candidat (2-3 pagini, inclusiv bibliografia de specialitate), urmat de o discuție cu membrii comisiei de admitere pe marginea acestuia.

Proiectul de cercetare va fi depus la dosarul candidatului odată cu celelalte categorii de acte solicitate la înscriere.

Media finală a candidaților va consta din media notelor obținute la proba scrisă și la proba orală (proiectul propriu-zis și interviul de proiect). În caz de medii egale, departajarea se va realiza pe baza următoarelor criterii :

  1. Cunoașterea unei limbi de referință în spațiul islamic (arabă, persană, turcă), atestată prin diplome de absolvire sau alte tipuri de certificate de studii
  2. Nota obținută la proba de proiect (proiectul de cercetare și susținerea acestuia)

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ) – unul dintre cele două titluri de mai jos, la alegere:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

SAU

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

Directori de program:

Prof. dr. George Grigore – gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminița Munteanu – luminita.munteanu@lls.unibuc.ro

Posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, 2016, Noutăţi, Ştiri şi activităţi | Tagged , | Comments Off on ADMITERE MASTERAT SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

PLANIFICARE REEXAMINĂRI PENTRU STUDENȚII AFLAȚI ÎN SEMESTRU DE GRAȚIE (IUNIE 2016)

Sueleymanname_nahcevanReexaminările pentru examenele restante ale studenților aflați în semestru de grație, anul academic 2015-2016, se vor desfășura după următorul program:

Practica limbii turce (sem. I-II, an III): vineri, 3 iunie 2016, ora 10, sala de turcă de la parter, Pitar Moș

Curs opțional – Teoria și practica traducerii (sem. II, an III): joi, 2 iunie 2016, ora 14, sala de turcă de la parter, Pitar Moș

Structura limbii turce (sem. I-II, an III): miercuri, 1 iunie 2016, ora 10, sala de turcă de la parter, Pitar Moș

Posted in Ştiri şi activităţi | Comments Off on PLANIFICARE REEXAMINĂRI PENTRU STUDENȚII AFLAȚI ÎN SEMESTRU DE GRAȚIE (IUNIE 2016)

PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE PENTRU STUDENȚII AFLAȚI ÎN AN SAU SEMESTRU DE GRAȚIE

Bursa_MiniaturaExamenele restante ale studenților aflați în semestru sau an de grație se vor desfășura, în sesiunea de examene curentă, după următorul program:

  1. Practica limbii turce (sem. I-II, an III): miercuri, 18 mai 2016, ora 8, sala Ahmet Hamdi Tanpınar (cabinet turcă), Pitar Moș
  2. Curs opțional – Teoria și practica traducerii (sem. I-II, an III): joi, 19 mai 2016, ora 12, sala Ahmet Hamdi Tanpınar (cabinet turcă), Pitar Moș
  3. Structura limbii turce (sem. I-II, an III): miercuri, 25 mai 2016, ora 12, sala Ahmet Hamdi Tanpınar (cabinet turcă), Pitar Moș

Restanțele și reexaminările vor avea loc în perioada 1-14 iunie 2016, conform calendarului anului academic curent, datele acestora urmând să fie anunțate ulterior.

Posted in Noutăţi, Ştiri şi activităţi | Tagged | Comments Off on PLANIFICAREA EXAMENELOR RESTANTE PENTRU STUDENȚII AFLAȚI ÎN AN SAU SEMESTRU DE GRAȚIE

PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNILE IUNIE ȘI SEPTEMBRIE 2016

tiles-bgPlanificarea examenelor din sesiunea de vară (iunie 2016) poate fi consultată aici: http://lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/ANUL-II-2016-sem2.pd

Planificarea examenelor din sesiunea de toamnă (septembrie 2016) poate fi consultată aici: http://lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/ANUL-II-2016-sept.pdf

Posted in Calendar academic, Noutăţi, Ştiri şi activităţi | Tagged | Comments Off on PLANIFICAREA EXAMENELOR DIN SESIUNILE IUNIE ȘI SEPTEMBRIE 2016

CONFERINȚĂ LA CENTRUL DE STUDII TURCE AL FACULTĂȚII DE ISTORIE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

Matrakci Nasuh_Sultaniye IIProf. dr. Luminița Munteanu a susținut pe data de 6 aprilie 2016, la Centrul de Studii Turce din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București, conferința Casă, locuință, vatră. Constante ale locuirii în civilizația turcă tradițională. Conferința s-a înscris în ciclul de prelegeri lunare organizate de centrul mai sus amintit, sub genericul „Întâlnirile Centrului de Studii Turce”.

Posted in Activităţi extracurriculare, Ştiri şi activităţi | Tagged , | Comments Off on CONFERINȚĂ LA CENTRUL DE STUDII TURCE AL FACULTĂȚII DE ISTORIE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI