LUMINIŢA MUNTEANU

Prof. dr. Luminiţa Munteanu este coordonatoarea secţiei de limba turcă şi, totodată, directoarea Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. La ora actuală este titulara cursului de Literatură şi cultură turcă de la ciclul de licenţă, precum şi titulara cursurilor de Mistică islamică şi Societate şi cultură în Imperiul Otoman din cadrul masteratului Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi. Predă, de asemenea, cursuri opţionale în cadrul ciclului de licenţă.

Studii

1992-1999: Doctorat în filozofie, Facultatea de Filozofie – Universitatea din Bucureşti, disciplina Istoria filozofiei, cu tema Sufismul în Turcia – experienţă mistică şi sinteză spirituală
1986-1988: Curs de paleografie turco-osmană (Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti)
1984-1985: Curs de iniţiere în arhivistică (Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti)
1983: Examene pentru obţinerea certificatelor de traducător: turcă-română (domenii: literatură-artă) şi franceză-română (domeniu: literatură)
1979-1983: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializările Turcă-Franceză; teză de licenţă cu tema Structuri arhaice în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı; şefă de promoţie
1975-1979: Liceul de matematică-fizică, Sebeş; examen de bacalaureat
1967-1975: Şcoala generală nr. 2, Sebeş

Limbi străine cunoscute

Limba turcă: citit, scris, vorbit – foarte bine.
Limba franceză: citit, scris, vorbit – foarte bine.
Limba engleză: citit, scris, vorbit – bine.
Limba germană: citit, scris, vorbit – satisfăcător.

 Burse şi proiecte de cercetare

— 2001, oct.-2002, iulie: Bursă acordată de New Europe College (Bucureşti), pentru proiectul: Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman.
— 1997, sept.-1999, aug.: Bursă acordată de Research Support Scheme, din cadrul Open Society Institute/ Higher Education Support Programme, pentru proiectul: The Deceptive Innocence of Representation: Image of Turks in 19th Century Romanian Literature; finalizat cu studiile: 1. Le « mystère » de l’Autre. 2. De l’orientalisme au balkanisme – un seuil facile à franchir. 3. Le pittoresque de la Turquie et des Turcs dans les Souvenirs et impressions de voyage de D. Ralet, precum şi prin cursul Interfereţe culturale între Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică, susţinut în cadrul programului de masterat Tipologie lingvistică şi culturală orientală, din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti, în anul universitar 1997-1998.
— 1996 (ianuarie-martie): Bursă de cercetare oferită de Ministerul Educaţiei Naţionale din Turcia (Facultatea de Litere din Istanbul).

 Stagii de cercetare şi documentare

— mai 2002, Paris (participare la seminarii de turcologie desfăşurate la École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre d’Histoire du Domaine Turc / Études Turques et Ottomanes şi la Sorbona; documentare în cadrul bibliotecilor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi de la Société Asiatique)
— aprilie-mai 1999, Paris (participare la seminarii de turcologie desfăşurate la École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre d’Histoire du Domaine Turc / Études Turques et Ottomanes şi la Sorbona; documentare în cadrul bibliotecilor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi de la Société Asiatique)
— februarie 1999, Budapesta (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Departamenul de turcologie al Universităţii Eötvös Loránd)
— august 1998, Viena (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Institutul de Orientalistică)
— iulie 1998, Praga (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Institutul de Orientalistică din Praga)

Premii şi distincţii

— Nominalizare la Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2006, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, pentru traducerea romanului Mă numesc Roşu de Orhan Pamuk (Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006 (615 pp.) [ISBN 973-669-208-6]).
— 5 iunie 2008 – Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2007, acordat de Uniunea Scriitorilor din România pentru traducerea romanului Cartea neagră de Orhan Pamuk (Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (608 pp.) [ISBN 978-973-669-491-2]).
Diploma de excelenţă pentru traducere, acordată de Observator cultural (Gala premiilor Observator cultural, 28 martie 2011)

Responsabilităţi  instituţionale

— Membră a Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (din anul 2000).
— Coordonatoare a Secţiei de limba şi literatura turcă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (din anul 2000).
— Prodecan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (2008-2012).
— Membră a Senatului Universităţii din Bucureşti (2008-2011, primul mandat; 2011 —, al doilea mandat)
— Director al Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Orientale, Universitatea din Bucureşti (din nov. 2011)
— Membră a Consiliului Ştiinţific al Universităţii din Bucureşti (din anul 2012

 LISTĂ  SELECTIVĂ DE LUCRĂRI

 1. Volume

a) Ca autor unic

Dervişi sub zodia Semilunei. Istoria unei confrerii mistice şi a patimilor sale, Bucureşti – Cluj-Napoca, Editura Kriterion, 2005 (600 pp.) [ISBN 973-26-0783-1].
Literatura turcă de inspiraţie sufită, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001 (301 pp.) [ISBN 973-575-570-X].

b) În colaborare

Călăuza dervişului. Din mistica islamică (în colaborare cu George Grigore; studiu introductiv, traduceri de texte inedite din limba turcă, comentarii şi note), Bucureşti, Editura Kriterion, 2001 (192 pp.) [ISBN 973-26-0618-5].
Ghid de conversaţie român-bulgar-ceh-turc-maghiar-român (în colaborare cu Viorica Dinescu, Anca Irina Ionescu, Adela-Rodica Ioan), Bucureşti, Editura Cantemir, 1993 (128 pp.) [ISBN 973-96058-2-6].
Turcia. Ghid turistic (în colaborare cu Viorica Dinescu), Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1992 (72 pp.) [ISBN 973-41-0292-3].

c) Volume editate

Research Topics: A Selection of Papers presented at teh Annual Conference of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Bucharest, 7-8 November 2008 (ed. Luminiţa Munteanu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011 (138 pp.) [ISBN 978-973-737-941-2]

2. Articole, studii

a) În periodice cu profil academic

— „Le rêve holistique de Ihsan Efendi. Notes sur le roman Atlas des continents brumeux par Ihsan Oktay Anar”, Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi Literaturi Străine, LX, 2/2011, pp. 13-23 [ISSN: 1220-0263]
— „Jalaluddin Rumi şi arcanele istoriei”, Academica, 64-65/2007, pp. 43-45 [ISSN: 1220-5737].
— „Le motif de la « tête coupée » dans la civilisation turque. Inventaire provisoire, analogies formelles et symboliques, hypothèses”, Annals of the Sergiu Al-George Institute 9-11 (2000-2002) [2006], pp. 135-190 [ISSN 1221-4302].
— „Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman”, New Europe College Yearbook, 2001/2002 [2005], pp. 165-215 [ISSN 1584-0298].
— „Les ‘Alevî ou la traversée du désert. Réflexions sur une centralité manquée”, Annals of the Sergiu Al-George Institute 6-8 (1997-1999) [2004], pp. 171-211 [ISSN 1221-4302].
— „Amour mystique et amour profane dans la littérature turque d’inspiration soufique”,  Romano-Arabica, New Series, 2 (2002) – „Discourses on love in the Orient”, pp. 111-122 [ISSN 1582-6953].
— „Orientaux ou balkaniques? Difficultés et enjeux des définitions identitaires dans l’espace sud-est européen”, Romano-Arabica, New Series, 1 (2001), pp. 71-94 [ISSN 1582-6953].
— „La typologie du saint populaire au début du soufisme anatolien: XIIIe-XVe siècles”, Martor, 1 (1996), pp. 36-42 [ISSN 1224-6271].
— „Lirica Bektâşî, între efuziune şi apostolat”, Viaţa Românească, 5-6 (1996), pp. 114-126.
— „Corporatisme et soufisme en terres anatoliennes”, Annals of the Sergiu Al-George Institute, 4-5 (1995-1996), pp. 69-86 [ISSN 1221-4302].
— „Ahîlik ile Mevlevilik Arasındaki Ilişkiler Konusunda Bazı Mülâhazalar” [„Câteva consideraţii asupra raporturilor dintre (sistemul corporativ) Ahîlik şi (congregaţia) Mevlevîlik”], 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1993, pp. 373-376.
— „Yunus Emre – poésie, mysticisme et mémoire des origines”, Annals of the Sergiu Al-George Institute, 1 (1992), pp. 51-68 [ISSN 1221-4302].

b) În volume colective

— „Călătoriile lui Dimitrie Bolintineanu în «Orient»: despre resursele şi limitele stereotipurilor”, Tradiţii în dialog II. Volum de lucrări al Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (ed.: Florentina Vişan / Anca Focşeneanu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 77-89 [ISSN 2067-1547]
— „Traducerea, între aporiile teoretice şi dilemele practice”, Tradiţii în dialog I. Volum al Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti (ed.: Florentina Vişan / Mugurel Zlotea), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 85-92 [ISBN 978-973-737-509-4]
— „The Unbeloved. A Case of ‘Wrong’ Identity in Ottoman and Contemporary Turkey”, Balkan Cultural Identities (ed.: Adina Ciugureanu / Mihaela Irimia / Eduard Vlad), Constanţa, Ovidius University Press, 2006, pp. 105-110 [ISBN 978-973-641-343-8]
— „Studiu introductiv”, Călăuza dervişului. Din mistica islamică (volum în colaborare cu George Grigore), Bucureşti, Editura Kriterion, 2001, pp. 5-19 [ISBN 973-26-0618-5]
— „Ahîlik – Orta Çağda Sosyal Düzen ve Dünya Temsili” [„Ahîlik – ordinea socială şi reprezentarea lumii în Evul Mediu”], I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1996, pp. 91-95 [ISBN 975-17-1547-4]
— „Ahmed Yesevî ve Mistik Ölüm Meselesi” [„Ahmed Yesevî şi fenomenul morţii mistice”], Renkler  4 (1995), Bucureşti, Editura Kriterion, pp. 264-270 [ISBN 973-26-0406-9]
— „Fütüvvecilik, Ahîlik ile Tasavvuf Arasındaki Ilişkiler” [„Raporturile între fütüvvet, ahîlik şi sufism”], Renkler 4 (1995), Bucureşti, Editura Kriterion, pp. 308-310 [ISBN 973-26-0406-9]

 c) În presa literară şi culturală

— „Orhan Pamuk – pe ţărmul european al Istanbulului”, România literară 42/20 oct. 2006, pp. 26-27.
— „Cu Orhan Pamuk, despre timp, memorie şi uitare”, Observator cultural 86 (343)/19-25 oct. 2006, p. 15.
— „Lumea lui Orhan Pamuk”, Balcanii şi Europa 68-69/nov. 2006, p. 30.

d) În broşuri şi cataloage de expoziţie

— „Laudatio Domini Orhan Pamuk”, în Orhan Pamuk – Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 3-12.
— „Orhan Pamuk şi dilemele identităţii”, în Orhan Pamuk – Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 13-35.
— „Sub aripa aceluiaşi înger: Mircea Eliade şi Henry Corbin” – catalogul expoziţiei Mircea Eliade, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2002 (expoziţie organizată de Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române).

3. Traduceri

— Nedim Gursel, Fiicele lui Allah (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Editura Nemira, 2011 (384 pp.) [ISBN 978-606-579-253-1]
— Orhan Pamuk, Istanbul. Amintirile şi oraşul (traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Polirom, 2011 (480 pp.) [ISBN 978-973-46-2290-0]
— Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă (roman – traducere din limba turcă şi note; ediţia a II-a, revăzută), Bucureşti, Polirom, 2011 (300 pp.) [ISBN 978-973-46-1951-1].
— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (roman – traducere din limba turcă, note şi glosar; ediţia a II-a, revăzută), Bucureşti, Polirom, 2011 (548 pp.) [ISBN 978-973-46-1917-7]
— Orhan Pamuk, Muzeul inocenţei (roman – traducere din limba turcă şi note), Iaşi, Polirom, 2010 (635 pp.) [ISBN 978-973-46-1754-8]
— Muge İplikçi, Albina – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445526.htm
— Aslı Erdoğan, Sarajevo – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445466.htm
— Cem Akaş, Încotro? – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6432669.htm
— Murat Uyurkulak, Roşu – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445511.htm
— Gür Cenç, poemele Sunt aici, Lefkoşa, Sărută moartea, Nu poezie, ci apă şi Stavrakonno, după 29 de ani – în cadrul proiectului Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/zyp/ro6445904.htm
— Ihsan Oktay Anar, Atlasul continentelor înceţoşate (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Editura Leda, 2009 (272 pp.) [ISBN 973-102-244-4]
— Orhan Pamuk, Zăpada (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2008 (565 pp.) [ISBN 978-973-669-589-6]
— Orhan Pamuk, Fortăreaţa albă (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (200 pp.) [ISBN 978-973-669-411-0]; ediţia a II-a, Iaşi, Polirom, 2012
— Orhan Pamuk, Cartea neagră (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (608 pp.) [ISBN 978-973-669-491-2].[Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2007, acordat de Uniunea Scriitorilor din România]; ediţia a II-a, Iaşi, Polirom, 2011
— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (roman – traducere din limba turcă, note şi glosar), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006 (615 pp.) [ISBN 973-669-208-6] [nominalizare la Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2006, acordat de Uniunea Scriitorilor din România]
— Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă (roman – traducere din limba turcă şi note), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006, (324 pp.) [ISBN (10) 973-669-300-7; ISBN (13) 978-973-669-300-7].
— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (fragment de roman – traducere din limba turcă şi prezentare), Ziarul de duminică [supliment cultural, Ziarul financiar] 8 (290)/3 martie 2006, p. 8.
— Michel Chodkiewicz, „Ibn ‘Arabî şi taina Ka’bei“, în André Scrima, O gândire fără ţărmuri. Ecumenism şi globalizare, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 55-79 (traducere din limba franceză) [ISBN 973-50-1120-4].
— Michel Dousse, „Maria, fiica lui ‘Imrân, sora lui Aaron şi mama lui Iisus”, în André Scrima, O gândire fără ţărmuri. Ecumenism şi globalizare, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 81-96 (traducere din limba franceză) [ISBN 973-50-1120-4].
— Orhan Pamuk, Cetatea albă (fragment de roman – traducere din limba turcă şi prezentare), România literară, 39/6-12 oct. 2004, pp. 26-27.

Luminiţa Munteanu_Mawlana Jalal ad-Din Rumi şi arcanele istoriei

Luminita Munteanu_Les Alevi ou la traversée du désert

Luminita Munteanu_Particularitatile literaturii turce de inspiratie sufita

Luminita Munteanu_Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman

Luminita Munteanu_The Unbeloved. A Case of Wrong Identity

Luminita Munteanu_Le motif de la tête coupée dans la civilisation turque

Luminita Munteanu_Le reve holistique_Ihsan Oktay Anar

Luminita Munteanu_Dervisi sub zodia Semilunei [2005]

This entry was posted in Luminiţa Munteanu and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.