ADMITERE MASTERAT SPAŢIUL ISLAMIC – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Calendarul sesiunii de admitere – septembrie 2013:

3-10 septembrie – înscrieri

12 septembrie, ora 14 – proba scrisă

13 septembrie, ora 10 – proba orală

Înscrierile la examenul de admitere vor avea loc la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7.

Număr de locuri disponibile în sesiunea septembrie 2013: 29 locuri cu taxă.

Examenul de admitere se va desfăşura la Centrul de Studii Arabe (str. Pitar Moş, 7-13) şi va consta, la fel ca examenul din luna iulie, din două probe, una scrisă şi una orală.

Proba scrisă (12 septembrie, ora 14) se va baza pe unul dintre următoarele două titluri indicate mai jos, la alegere:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

Proba orală (13 septembrie, ora 10) va consta dintr-un interviu, al cărui punct de plecare va fi constituit de un proiect de cercetare prezentat de candidat. Proiectul de cercetare, a cărui temă trebuie să se încadreze în tematica generală a masteratului, va fi predat comisiei pe data de 12 septembrie, înainte de proba scrisă.

Exigenţe privitoare la proiectul de cercetare

Proiectul de cercetare, predat comisiei în formă scrisă şi apoi susţinut oral, va cuprinde minimum 1 pagină – maximum 2 pagini, redactate cu Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri (inclusiv bibliografia, care urmează să fie precizată la sfârşit).

This entry was posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studii de masterat. Bookmark the permalink.