ADMITERE MASTERAT SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI, SESIUNEA IULIE 2013

SESIUNEA IULIE 2013

Înscrierile la examenul de admitere vor avea loc în perioada 15-21 iulie 2013, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7.

Număr de locuri disponibile în cadrul programului: 16 locuri de la buget + 34 locuri cu taxă.

Examenul de admitere se va desfăşura în perioada 23-24 iulie 2013, la Centrul de Studii Arabe (str. Pitar Moş, 7-13) şi va consta din două probe, una scrisă şi una orală.

Proba scrisă (23 iulie, ora 16) se va baza pe unul dintre următoarele două titluri indicate mai jos, la alegere:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

Proba orală (24 iulie, ora 14) va consta dintr-un interviu, al cărui punct de plecare va fi constituit de un proiect de cercetare prezentat de candidat. Proiectul de cercetare, a cărui temă trebuie să se încadreze în tematica generală a masteratului, va fi predat comisiei pe data de 23 iulie, înainte de proba scrisă.

Exigenţe privitoare la proiectul de cercetare

Proiectul de cercetare, predat comisiei în formă scrisă şi apoi susţinut oral, va cuprinde minimum 1 pagină – maximum 2 pagini, redactate cu Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri (inclusiv bibliografia, care urmează să fie precizată la sfârşit).

Numărul maxim de locuri scoase la concurs în anul 2013: 50 (distribuţia locurilor la buget şi taxă urmează să fie comunicată ulterior).

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

Înscrieri: 3-10 septembrie 2013

Examene: 12-18 septembrie (datele exacte vor fi anunţate ulterior)

COORDONATORII PROGRAMULUI DE MASTERAT

Prof. dr. George Grigore (Secţia de Limba şi Literatura Arabă)

Prof. dr. Luminiţa Munteanu (Secţia de Limba şi Literatura Turcă)

Masterat Spatiul islamic_Plan invatamant_2013-2015

This entry was posted in Noutăţi, Studii de masterat and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.