ADMITERE MASTERAT SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI, 2015

levni-minyaturProgramul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, acreditat în anul 2007 şi reacreditat în anul 2013, este un program de studii multidisciplinare, axat pe o arie culturală de mare interes la ora actuală atât pe plan local, cât şi internaţional, în contextul evoluţiilor politice, economice şi culturale din ultimii ani: conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile din zona Balcanilor, aspiraţia Turciei de a adera la Uniunea Europeană, revoluţiile şi instabilitatea din ţări islamice precum Tunisia, Algeria, Egiptul, Siria. Aceste evoluţii au condus la reconfigurarea politică a zonelor respective, la extinderea unor zone de conflict tradiţionale, dar şi la apariţia altora, determinând, totodată, accentuarea fenomenului migraţiei către spaţiul Uniunii Europene, fenomen asociat cu diverse conflicte de natură economică şi culturală. Ele au revitalizat, de asemenea, interesul faţă de valorile definitorii ale ţărilor islamice, nu doar în Statele Unite ale Americii şi în Europa occidentală, confruntate cu ameninţarea terorismului şi cu dificultăți legate de gestionarea valurilor succesive de refugiaţi, ci şi în România, aflată la extremitatea estică a spaţiului comunitar şi implicată în politicile concertate ale acestuia.

ÎNSCRIERE ȘI EXAMEN

Sesiunea de admitere IULIE 2015

Înscrierile vor avea loc în perioada  9-18 iulie 2015, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II.

Examenul de admitere va avea loc în zilele de 20 iulie 2015, ora 16 (proba scrisă) și 21 iulie 2015, ora 16 (proba orală – prezentarea proiectului de cercetare), la Centrul de Studii Arabe, sediul FLLS din str. Pitar Moș, 7-13.

Examenul de admitere va consta din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă va fi susținută pe baza unuia dintre cele două titluri indicate în bibliografia mai jos, la alegere. Proba orală (interviul) va consta din prezentarea succintă a proiectului de cercetare propus de candidat (2-3 pagini, inclusiv bibliografia de specialitate), urmat de o discuție cu membrii comisiei de admitere pe marginea acestuia.

Proiectul de cercetare va fi depus la dosarul candidatului odată cu celelalte categorii de acte solicitate la înscriere.

Media finală a candidaților va consta din media notelor obținute la proba scrisă și la proba orală (proiectul propriu-zis și interviul de proiect). În caz de medii egale, departajarea se va realiza pe baza următoarelor criterii :

  1. Cunoașterea unei limbi de referință în spațiul islamic (arabă, persană, turcă), atestată prin diplome de absolvire sau alte tipuri de certificate de studii
  2. Nota obținută la proba de proiect (proiectul de cercetare și susținerea acestuia)

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ) – unul dintre cele două titluri de mai jos, la alegere:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

SAU

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

CURSURILE ȘI ATELIERELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

– Civilizaţia arabo-islamică: trăsături definitorii

– Islamul, ieri şi azi

– Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale

– Divergenţă lingvistică şi convergenţă culturală în spaţiul islamic

– Siriaca, intermediar între patrimoniul elenistic şi cultura islamică

– Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare

– Modele identitare în spaţiul arabo-islamic

– Societate şi cultură în Imperiul Otoman

– Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu

– Repere şi practici ale vieţii cotidiene

– Cursuri opţionale

– Limba arabă / limba persană / limba turcă (atelier opţional)

PROFESORI IMPLICAȚI ÎN DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI

– Prof. dr. George Grigore

– Prof. dr. Luminiţa Munteanu

– Conf. dr. Laura Sitaru

– Conf. dr., CS II Ioana Feodorov

– Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu

– Conf. dr. Monica Broșteanu

– Lect. dr. Marius Lazăr

– Dr. Grete Tartler

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Participanţii la cursurile de masterat axate pe spaţiul islamic sunt, potrivit statisticilor interne, absolvenţi ai secţiilor de specialitate din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (cu precădere arabă, turcă, persană) sau absolvenţi ai altor facultăţi, cu profiluri foarte diverse (litere, istorie, sociologie, jurnalism, ştiinţe politice, psihologie, drept, teologie), care doresc să-şi completeze pregătirea, având în vedere un anumit parcurs profesional.

Mulţi dintre cursanţi lucrează deja în domenii care solicită cunoştinţe despre civilizaţia islamică, în calitate de:

– traducători şi interpreţi

– diplomați

– jurnalişti specializaţi în Orientul Mijlociu

– redactori şi referenţi de specialitate (edituri, posturi de radio şi TV)

– cercetători ştiinţifici

– funcţionari cu atribuţii specifice

– profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar

– angajaţi ai unor companii multinaţionale cu divizii specializate pe Orientul Mijlociu

– asistenți sociali pentru integrarea imigranților din zona Orientului Mijlociu

– agenți de turism

Coordonatorii programului de masterat:

Prof. dr. George Grigore: gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminiţa Munteanu: luminita.munteanu@lls.unibuc.ro

This entry was posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studii de masterat and tagged , , . Bookmark the permalink.