ADMITERE MASTERAT SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Programul de masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, acreditat iniţial în anul 2007 şi reacreditat în 2013, este conceput ca un program de studii multidisciplinare, axat pe o arie culturală care se bucură de un interes legitim la ora actuală, atât pe plan local, cât şi internaţional, date fiind evoluţiile politice, economice şi culturale din ultimii ani: conflictele din Orientul Mijlociu, tensiunile generate de disoluţia fostei Iugoslavii, aspiraţia Turciei de a adera la Uniunea Europeană, revoluţiile şi tensiunile din ţări islamice precum Tunisia, Algeria, Egiptul şi Siria. Aceste evoluţii au condus la reconfigurarea politică a zonelor respective, la extinderea unor zone de conflict tradiţionale, dar şi la apariţia altora, determinând, totodată, accentuarea fenomenului migraţiei către spaţiul Uniunii Europene, fenomen asociat cu diverse conflicte economice şi culturale. Aceste condiţii au reînnoit, în ultimii ani, interesul faţă de valorile definitorii ale ţărilor islamice, nu doar în Statele Unite ale Americii şi în Europa occidentală, confruntate cu ameninţarea terorismului şi cu problemele concrete generate de valurile succesive de refugiaţi, ci şi în România, aflată la extremitatea estică a spaţiului comunitar şi implicată în politicile concertate ale acestuia.

Înscriere şi examen

După sesiunea de admitere din iulie 2014, o a doua sesiune de admitere va fi organizată în luna septembrie 2014.

Înscrierile vor avea loc în perioada  5-12 septembrie 2014, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et.II.

Probele examenului de admitere vor avea loc după cum urmează:

1. Proba scrisă: 17 septembrie 2014, ora 16.00

2. Proba orală (interviul) – 18 septembrie 2014, ora 16.00

A se vedea si informațiile postate la adresele:

http://admitere.unibuc.ro/infoadmitere/studii-universitare-de-masterat/calendarul-admiterii-masterat

http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/Masterat.php

Examenul de admitere este constituit din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă se susţine pe baza uneia din cele două titluri indicate în bibliografie, la alegere. Proba orală (interviul) constă în prezentarea succintă a proiectului de cercetare propus de candidat (2-3 pagini, inclusiv bibliografia de specialitate).

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ):

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

Cursuri și ateliere incluse în planul de învățământ:

– Civilizaţia arabo-islamică: trăsături definitorii

– Islamul, ieri şi azi

– Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale

– Divergenţă lingvistică şi convergenţă culturală în spaţiul islamic

– Siriaca, intermediar între patrimoniul elenistic şi cultura islamică

– Coranul şi Biblia: probleme de traducere şi interpretare

– Modele identitare în spaţiul arabo-islamic

– Societate şi cultură în Imperiul Otoman

– Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu

– Repere şi practici ale vieţii cotidiene

– Cursuri opţionale:

Identităţi şi filiaţii în spaţiul islamic / Turcia, între imperiu şi republică – dileme identitare la sfârşitul epocii otomane

– Limba arabă / limba turcă (atelier opţional)

Profesori implicați în desfășurarea programului:

– Prof. dr. George Grigore

– Prof. dr. Luminiţa Munteanu

– Conf. dr., CS II Ioana Feodorov

– Lect. dr. Ovidiu Pietrăreanu

– Lect. dr. Laura Sitaru

Perspective în carieră

Participanţii la cursurile de masterat axate pe spaţiul islamic sunt, potrivit statisticilor interne, absolvenţi ai secţiilor de specialitate din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (cu precădere arabă, turcă, persană) sau absolvenţi ai altor facultăţi, cu profiluri foarte diverse (litere, istorie, sociologie, jurnalism, ştiinţe politice, psihologie, drept, teologie), care doresc să-şi completeze pregătirea, având în vedere un anumit parcurs profesional.

Mulţi dintre cursanţi lucrează deja în domenii ce solicită cunoştinţe despre civilizaţia islamică, în calitate de:

– traducători şi interpreţi

– diplomați

– jurnalişti specializaţi în Orientul Mijlociu

– redactori şi referenţi de specialitate (edituri, posturi de radio şi TV)

– cercetători ştiinţifici

– funcţionari cu atribuţii specifice

– profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar

– angajaţi ai unor companii multinaţionale cu divizii specializate pe Orientul Mijlociu

– asistenți sociali pentru integrarea imigranților din zona Orientului Mijlociu

– agenți de turism

Coordonatorii programului de masterat:

– Prof. dr. George Grigore: gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminiţa Munteanu: luminita.munteanu@g.unibuc.ro

This entry was posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studii de masterat and tagged , . Bookmark the permalink.