ADMITERE MASTERAT SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Matrakci Nasuh_Miniatura IIÎnscrierile vor avea loc în perioada 3-11 septembrie 2016 (orele 10-14), la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et. II (tel.: 021. 314.89.65).

Numărul de locuri disponibile:

8 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă 

Examenul de admitere va consta din două probe, scrisă şi orală, care se vor desfășura la Centrul de Studii Arabe (sediul FLLS din str. Pitar Moș, 7-13), după următorul calendar:

14 septembrie 2016, ora 16 (proba scrisă)

15 septembrie 2016, ora 16 (proba orală – prezentarea proiectului de cercetare).

Proba scrisă va fi susținută pe baza unuia dintre cele două titluri indicate în bibliografia mai jos, la alegere.

Proba orală (interviul) va consta din prezentarea succintă a proiectului de cercetare propus de candidat (2-3 pagini, inclusiv bibliografia de specialitate), urmat de o discuție cu membrii comisiei de admitere pe marginea acestuia.

Proiectul de cercetare va fi depus la dosarul candidatului odată cu celelalte categorii de acte solicitate la înscriere.

Media finală a candidaților va consta din media notelor obținute la proba scrisă și la proba orală (proiectul propriu-zis și interviul de proiect). În caz de medii egale, departajarea se va realiza pe baza următoarelor criterii :

  1. Cunoașterea unei limbi de referință în spațiul islamic (arabă, persană, turcă), atestată prin diplome de absolvire sau alte tipuri de certificate de studii
  2. Nota obținută la proba de proiect (proiectul de cercetare și susținerea acestuia)

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ) – unul dintre cele două titluri de mai jos, la alegere:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

SAU

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

Directori de program:

Prof. dr. George Grigore – gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminița Munteanu – luminita.munteanu@lls.unibuc.ro

This entry was posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, Noutăţi, Ştiri şi activităţi and tagged , . Bookmark the permalink.