AGIEMIN BAUBEC

Studii:
1946-1950: Şcoala primară din com. Albeşti, jud.Constanţa
1950-1953: Şcoala generală din Mangalia
1953-1057: Liceul pedagogic din Constanţa
1957-1958: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filologie
1958-1964: Universitatea de Stat din Moscova, Facultatea de Limbi Orientale
1982-1984: Doctor în filologie

Evoluţie profesională:
1964-1973: preparator şi asistent suplinitor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de limba şi literatura turcă
1973-1979: asistent universitar titular
1979-1994: lector universitar titular
1994-prezent: conferinţar universitar titular

Activitate didactică:
1. La Universitatea din Bucureşti: Curs de istoria limbii turce; Curs de limba turcă contemporană; Curs de lingvistică turcă; Curs de structura limbii turce (cu seminariile corespunzătoare); Cursuri practice de limba turcă;
2. La Universitatea de Apărare Naţională: Curs practic de limba turcă
3.La Universitatea din Ankara: cursul de Limba română şi cursul de Cultura şi civilizaţia română (în cadrul Lectoratului de limbă şi civilizaţie română, perioada 1996-2001).

Activitate ştiinţifică:
– am participat, cu comunicări ştiinţifice, la mai multe congrese şi simpozioane, începând cu congresele de turcologie din 1972 (Ankara) şi 1973 (Istanbul);
– am publicat mai multe articole,studii şi cărţi de specialitate. În acest sens,aş semnala lucrarea Limba turcă contemporană, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005;
– în decursul anilor am elaborat şi publicat, pentru prima oară în România, dicţionarele şi ghidurile de conversaţie român-turc şi turc-român, apărute apoi şi în Turcia;
– am publicat diferite antologii de texte pentru Cursul practic şi o Antologie de texte literare privind toată literatura turcă;
– am tradus în limba română beletristică turcă şi folclor turcesc (proverbe şi basme turceşti).

Limbi străine cunoscute:
Limba turcă: citit, scris, vorbit – foarte bine
Limba tătară: citit, scris, vorbit – foarte bine
Limba rusă: citit, scris, vorbit – foarte bine
Limba engleză: citit, scris, vorbit – satisfăcător.

LISTĂ DE LUCRĂRI
(SELECTIV)

MANUALE ŞI ALTE LUCRĂRI CU PROFIL DIDACTIC:
Agiemin Baubec, Manual de limba turcă, Direcţia Înv. Militar, Bucureşti, 1969
Agiemin Baubec, Curs practic de limba turcă, Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972 (reeditat în 1975)
Agiemin Baubec, Antologie de texte pentru cursul practic de limba turcă, Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1984
Agiemin Baubec, Türk Dili Metinleri Antolojisi (Orta okul ve liseler için), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
Agiemin Baubec (în colaborare cu Deniz Geafer Baubec), Limba turcă fără profesor, Editura Internaţional Scorpion, Bucureşti, 1995

GRAMATICI:
Agiemin Baubec, Limba turcă contemporană / Türkçenin Grameri, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005

DICŢIONARE, GHIDURI DE CONVERSAŢIE:
Agiemin Baubec, Dicţionar turc-român, Direcţia Înv. Militar, Bucureşti, 1970
Agiemin Baubec (în colaborare cu Mitică Grecu şi Zeldula Mambet), Dicţionar român-turc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977
Agiemin Baubec, Mic dicţionar român-turc, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978
Agiemin Baubec (în colaborare cu Mitică Grecu), Dicţionar turc-român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978
Agiemin Baubec, Mic dicţionar turc-român, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978
Agiemin Baubec, Ghid de conversaţie român-turc, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978
Agiemin Baubec, Ghid de conversaţie turc-român, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979
Agiemin Baubec, Türkçe-Romence Konuşma Kılavuzu, Türkmen Kitabevi, Istanbul, 1991
Agiemin Baubec, Türkçe-Romence. Romence-Türkçe Cep Sözlükleri, Türkmen Kitabevi, Istanbul, 1993
Agiemin Baubec, Dicţionar român-turc, Editura Internaţional Scorpion, Bucureşti, 1994
Agiemin Baubec, Dicţionar turc-român, Editura Internaţional Scorpion, Bucureşti, 1994
Agiemin Baubec, Ghid de conversaţie român-turc, Editura Kriterion, Bucureşti, 1999

TRADUCERI DIN LIMBA TURCĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
*** Proverbe turceşti (antologie şi traducere din limba turcă: Agiemin Baubec), Editura Albatros, Bucureşti, 1972
*** Din lirica turcă contemporană (antologie şi traducere: Agiemin Baubec, în colaborare cu Nicolae Ioana, Nevzat M. Yusuf), Editura Albatros, Bucureşti, 1974
Sabahattin Ali, Diavolul din noi (traducere din limba turcă: Agiemin Baubec), Editura Univers, Bucureşti, 1975
*** Basme populare turceşti (col. Poveşti nemuritoare, 26, traducere în limba română: Agiemin Baubec), Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1984
Talip Apaydın, Pâine şi sare (traducere din limba turcă: Agiemin Baubec), Editura Univers, Bucureşti, 1986.

This entry was posted in Agiemin Baubec. Bookmark the permalink.