CALENDARUL PROIECTULUI DE LICENȚĂ – ETAPE ȘI TERMENE

Studenții sau absolvenții care intenţionează să-şi susţină proiectul de licență la sfârşitul anului academic curent (sesiunea iunie) sunt rugaţi să aibă în vedere următoarele etape şi termene:

1. Obţinerea acordului unui profesor pentru coordonarea proiectului, la începutul anului al III-lea de studiu. Studentul va stabili apoi cu profesorul coordonator, titlul proiectului, bibliografia preliminară, structura lucrării şi termenele de elaborare a capitolelor acesteia până la data de 1 noiembrie.

2. Predarea primului capitol al lucrării va avea loc până la data de 15 decembrie; predarea capitolelor următoare va avea loc la termenele stabilite de profesorul coordonator.

3. Prezentarea formei finale integrale se va realiza până la data de 1 mai a celui de-al III-lea an de studiu.

4. Forma finală a lucrării, revizuită conform observațiilor formulate de profesorul  coordonator, îi va fi prezentată acestuia din urmă până la data de 25 mai.

5. Înscrierea la susţinerea proiectului de licență va fi condiţionată de predarea formei finale a proiectului până la termenul-limită specificat mai sus; calendarul de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor este stabilit anual de către Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, atât pentru sesiunea de vară (iunie), cât şi pentru cele din lunile ianuarie-februarie și septembrie, în situația în care se organizează astfel de sesiuni în anul respectiv.

Studenții și absolvenții care intenţionează să-şi susţină proiectele în sesiunea de iarnă (sub rezerva organizării acesteia) vor avea discuţia iniţială cu profesorul coordonator până cel târziu la sfârşitul celui de-al treilea an de studiu (luna mai). Predarea primului sau primelor capitole ale lucrării va avea loc la începutul lunii noiembrie, urmând ca restul termenelor să fie stabilite de comun acord cu profesorul coordonator. Forma finală integrală a lucrării îi va fi prezentată profesorului coordonator până la data de 10 decembrieLucrarea în formă finală, incluzând revizia operată după ultimele observaţii formulate de coordonator, va fi predată până cel târziu 10 ianuarie.

Nerespectarea termenelor specificate mai sus atrage după sine amânarea prezentării lucrării până la următoarea sesiune de susţinere.

Exigenţele amintite sunt valabile atât pentru studenţii seriei curente, cât şi pentru absolvenţii seriilor anterioare.

TURCA-Protocol_Elaborarea-proiectului-de-licenţă