LUMINIŢA MUNTEANU

Prof. dr. Luminiţa Munteanu este coordonatoarea Secţiei de Limba și Literatura Turcă şi, totodată, directoarea Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. La ora actuală este titulara cursului de Literatură şi cultură turcă de la ciclul de licenţă, precum şi titulara cursurilor de Mistică islamică şi Societate şi cultură în Imperiul Otoman din cadrul masteratului Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi. Predă, de asemenea, cursuri opţionale în cadrul ciclului de licenţă și conduce ateliere de limba turcă și de civilizație islamică în cadrul ciclului de masterat.

Adresă de contact: luminita.munteanu@lls.unibuc.ro

Studii

1992-2000: Doctorat în filozofie, Facultatea de Filozofie – Universitatea din Bucureşti, disciplina Istoria filozofiei, tema Sufismul în Turcia – experienţă mistică şi sinteză spirituală (data susţinerii: 22 oct. 1999 – coordonator: prof. univ. dr. Andrei Pleşu; diplomă de doctor în filozofie: seria A, nr. 0001529)

1986-1988: Curs de paleografie turco-osmană (Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti)

1984-1985: Curs de iniţiere în arhivistică (Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti)

1983: Examene pentru obţinerea certificatelor de traducător: turcă-română (domenii: literatură-artă) şi franceză-română (domeniu: literatură)

1979-1983: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializările Turcă-Franceză; teză de licenţă cu tema Structuri arhaice în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı; şef de promoţie, media generală 10

1975-1979: Liceul de matematică-fizică, Sebeş; examen de bacalaureat, media 9

1967-1975: Şcoala generală nr. 2, Sebeş-Alba

Burse și proiecte finanțate

2001, oct.-2002, iulie: Bursă acordată de New Europe College (Bucureşti), pentru proiectul: Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman.

1997, sept.-1999, aug.: Bursă acordată de Research Support Scheme, din cadrul Open Society Institute/ Higher Education Support Programme, pentru proiectul: The Deceptive Innocence of Representation: Image of Turks in 19th Century Romanian Literature; finalizat cu studiile: 1. Le « mystère » de l’Autre. 2. De l’orientalisme au balkanisme – un seuil facile à franchir. 3. Le pittoresque de la Turquie et des Turcs dans les Souvenirs et impressions de voyage de D. Ralet, precum şi prin cursul Interfereţe culturale între Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică, susţinut în cadrul programului de masterat Tipologie lingvistică şi culturală orientală, din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine Bucureşti, în anul universitar 1997-1998.

1996 (ianuarie-martie): Bursă de cercetare oferită de Ministerul Educaţiei Naţionale din Turcia (Facultatea de Litere din Istanbul).

 Stagii de documentare

mai 2002, Paris (participare la seminarii de turcologie desfăşurate la École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre d’Histoire du Domaine Turc / Études Turques et Ottomanes şi la Sorbona; documentare în cadrul bibliotecilor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi de la Société Asiatique)

aprilie-mai 1999, Paris (participare la seminarii de turcologie desfăşurate la École des Hautes Études en Sciences Sociales / Centre d’Histoire du Domaine Turc / Études Turques et Ottomanes şi la Sorbona; documentare în cadrul bibliotecilor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi de la Société Asiatique)

februarie 1999, Budapesta (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Departamenul de turcologie al Universităţii Eötvös Loránd)

august 1998, Viena (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Institutul de Orientalistică)

iulie 1998, Praga (contacte cu specialiştii şi stagiu de documentare la Institutul de Orientalistică din Praga)

Limbi străine cunoscute

Limba turcă: citit, scris, vorbit – foarte bine.

Limba franceză: citit, scris, vorbit – foarte bine.

Limba engleză: citit, scris, vorbit – bine.

Limba germană: citit, scris, vorbit – satisfăcător.

Evoluție profesională

2008 — : Profesor universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Limba și Literatura Turcă

2004-2008: 1. Conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Limba și Literatura Turcă; 2. Cercetător ştiinţific, specialitatea Turcologie, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti

1994-2004: 1. Lector universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Limba și Literatura Turcă; 2. Cercetător ştiinţific, specialitatea Turcologie, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti

1991-1994: 1. Cercetător ştiinţific, specialitatea Turcologie, Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti; 2. Cadru didactic asociat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Limba și Literatura Turcă

1990-1991: Redactor I, limba turcă, Radiodifuziunea Română – Departamentul Emisiunilor pentru Străinătate

1989-1990: Arhivist-paleograf, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti

1984-1989: Arhivist, Filiala Arhivelor Statului – Municipiul Bucureşti

1983-1984: Profesor de limba franceză, Şcoala generală Chiojdu, jud. Buzău

Activitate didactică şi alte activităţi conexe

Cursuri de tip curricular, ciclul de licenţă

1991-2010: 1. Istoria literaturii turce. 2. Civilizaţie turcă. 3. Structuri gramaticale de bază. 4. Structura limbii turce

2010-2017: 1. Literatură şi cultură turcă. 2. Cursuri opţionale: Centru şi marginalitate în Imperiul Otoman; Teoria și practica traducerii; Rituri de trecere la turcii otomani.

2007-2010: Introducere în civilizaţie (curs general)

Ciclul de masterat (perioada 1997-2017): Interferenţe culturale între Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică (masteratul Tipologie lingvistică şi culturală orientală, 1997-1998); Modele culturale în Imperiul Otoman şi Ecouri ale misticii islamice în civilizaţiile din Orientul Apropiat (masterat Orientul Apropiat: limbi şi culturi în contact, 2006-2007); Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale; Societate şi cultură în Imperiul Otoman (masterat Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, din anul 2008); Civilizaţie otomană (masteratul de Studii balcanice, 2012-2016).

Alte cursuri opţionale (perioada 1994-2017): a) Secţia turcă: Structuri preislamice în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı; Genul hagiografic în literatura turcă; Literatura turcă de inspiraţie sufită; Civilizaţia otomană, între manierism şi inovaţie; Marginali şi marginalitate în Imperiul Otoman; Teoria şi practica traducerii; Teoria şi practica traducerii textului literar. b) Alte secţii ale FLLS: Minoritari şi majoritari în spaţiul islamic (2002-2003); Evreii din Imperiul Otoman (2005-2006)

Activități de seminar (1994-2017): Practica limbii turce; Istoria literaturii turce; Civilizaţie turcă; Literatură şi cultură turcă; Atelier de limba turcă (masterat).

Îndrumare de lucrări de licenţă şi disertaţii de masterat: din 1994 – ciclul de licenţă; din 1997 – ciclurile de licență și masterat.

Co-director al programului de studii masterale Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, organizat de Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

Membru în comisii de doctorat; preşedinte comisii de doctorat (2008-2017), membru/preşedinte în comisiile de licenţă şi comisiile de susţinere a disertaţiilor, Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale (1994-2017), membru/preşedinte în comisii de titularizare, definitivat, gradul I şi gradul II în învăţământul preuniversitar, specializarea turcă (1994-2017); conducător ştiinţific, lucrări gradul I, învăţământul preuniversitar (din 2008).

Activitate de cercetare

1. Participări la conferințe, colocvii, reuniuni științifice etc. (selectiv)

— 15-16 sept. 2017 – Participare la conferința Geographies of Arab and Muslim Identity through the Eyes of Travelers (International Conference on 60th Anniversary of the Arabic Department, 1957-2017), cu comunicarea « La chute au monde de Zeyneb Hanım : les désillusions ‘occidentales’ d’une rêveuse ‘orientale’ »

6 aprilie 2016, București (România) – Conferința individuală Casă, locuință, vatră. Constante ale locuirii în civilizația turcă tradițională, susținută la Centrul de Studii Turce, Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

9 octombrie 2015, București (România) – Participare la Noaptea Literaturii Europene, organizată de EUNIC București, cu o prelegere despre Orhan Pamuk și romanul Casa tăcerii.

— 11 iunie 2015, București (România) – Participare la III. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu [Al III-lea Simpozion internațional „Mărturii ale cullturii turce pe teritoriul României”], organizat de Ankara Halk Kültürü Araștırmaları Kurumu din Ankara (Turcia), în colaborare cu Secția de limba turcă a FLLS, cu comunicarea Nicolae İorga’nın 1906’daki İstanbul Seyahati: Muhafazakar Bir Tarihçinin Gözünden Türkiye Manzarası (http://www.halkkulturu.org/)

— 25 mai 2015, București (România) – Participare la dezbaterea Valoarea traducerii. Traducerea valorii pe tema traducerii literare, organizată de Headsome Communication, Goethe-Institut și Universitatea din București, prin Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan şi Editura Contemporary Literature Press

— 15-18 octombrie 2014, București (România) – Participare la 4th International Balkan Annual Conference, “Turkey and Romania: Historical Ties and Future Collaborations in the Balkans”, organizată de Universitatea din Istanbul, în colaborare cu Universitatea din București, cu comunicarea Being Homo Balkanicus Without Knowing It: The Case of Anton Pann (http://ibac.istanbul.edu.tr/)

— 9-13 decembrie 2013, Istanbul (Turcia) – Participare la cea de-a VI-a ediţie a workshopului de traducere (Translation Workshop), organizat de Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul şi Agenţia Literară Kalem, cu comunicarea Aklı karışmış hem mutlu, hem mutsuz çevirmen. Çevirmenin zahmetli görevi konusunda kısa bir deneme (http://www.icr.ro/istanbul/evenimente-3/la-istanbul-a-inceput-a-vi-a-editie-a-atelierului-de-formare-si-perfectionare-traducatori-de-literatura-romana.html).

— 8 decembrie 2012, Bucureşti – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu comunicarea Ambiguitate simbolică şi contrarietăţi semantice: vocabula kara („negru”) şi valorile ei în civilizaţia turcă

— 2 iunie 2012, Bucureşti – Participare şi intervenţie la lansarea volumului Fiicele lui Allah de Nedim Gürsel, în prezenţa autorului, eveniment organizat în cadrul Târgului de Carte Bookfest, ediţia 2012, în cadrul standului de carte al Franţei (http://www.youtube.com/watch?v=avE5-6gosCY).

— 30 mai 2012, Bucureşti – Participare şi intervenţie referitoare la literatura turcă contemporană – Noaptea Literaturii Europene, eveniment organizat de Centrul Ceh, Institutul Cultural Român, Institutul Francez, British Council, Institutul Polonez, Institutul Camões, Institutul Cervantes, Delegaţia Valonia-Bruxelles, Centrul Cultural Maghiar, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre“ şi coordonat de Institutul Cultural Român (http://www.icr.ro/nle, http://www.literaturenight.eu/2012/en/bukurest/homepage)

— 19 mai 2012, Bucureşti – Participare la colocviul internaţional 55 years of Arab Studies in Romania, organizat de Centrul de Studii Arabe al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Sacred Topography and Symbolic Legitimation in the Hagiography of Hacı Bektaş Veli (http://araba.lls.unibuc.ro/?p=1860)

— 19-24 aprilie 2012, Istanbul (Turcia) – Participare la Primul Workshop Internaţional de Turcologie, organizat de Institutul Cultural „Yunus Emre”, Societatea de Lingvistică din Turcia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Turcia şi Municipalitatea Istanbul (http://turkolojicalistayi.org/)

— 12-13 martie 2012, Istanbul (Turcia) – Participare la cea de-a cincea ediţie a Workshopului de Traducere, organizat de ICR „Dimitrie Cantemir” Istanbul, în colaborare cu Agenţia Literară Kalem (http://www.icr.ro/istanbul/evenimente-3/atelier-de-traducere-editia-a-v-a.html)

— 11-12 nov. 2011, Bucureşti – Participare la Conferinţa Anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, sub genericul Perceptions of Time/Percepţii ale timpului, cu comunicarea The Abolished Time of the Miniature Painting: Notes on a Turkish Novel by Orhan Pamuk

— 5-6 nov. 2010, Bucureşti – Participare la Representations of the World (conferinţa anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti), cu comunicarea Cuire à l’ancienne: sur le traité de gastronomie de Ali Eşref Dede, postnişîn du tekke Mevlevi de Edirne

— 9-15 mai 2010, Bucureşti – Participare la proiectul Yollarda: Avrupa Edebiyatı Türkiye’de Türk Edebiyatı Avrupa’da [La drum: Literatura europeană în Turcia, literatura turcă în Europa], organizat de Institutul Goethe, cu finanţarea Uniunii Europene; organizarea vizitei scriitoarei Buket Uzuner (Turcia) la Bucureşti şi a conferinţei susţinute de aceasta la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti

— aprilie-septembrie 2010, Bucureşti – Participare la seria de manifestări incluse în proiectul Wagnis des Erinnerung / Curajul rememorării, organizat de Institutul Goethe (Germania), în colaborare cu reţeaua institutelor Goethe din Europa de sud-est [vezi lista de lucrări]

— 26-28 aprilie 2010, Istanbul (Turcia) – Participare la Translation Workshop, organizat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, în colaborare cu Agenţia Literară Kalem (Istanbul), cu comunicarea Edebiyat Çevirisi Düzeyinde « dil köprüsü » deneyimi [Experienţa „punţii lingvistice” în traducerea literară].

— 30-31 oct. 2009, Bucureşti – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu comunicarea Le rêve carthésien de Ihsan Efendi. Une grille de lecture du roman Atlas des continents brumeux de Ihsan Oktay Anar.

— 26-28 febr. 2009, Istanbul (Turcia) – Participare la Translation Workshop, organizat de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, în colaborare cu Agenţia Literară Kalem (Istanbul), cu comunicarea Edebiyat Çevirisinin Tüzüğü ve Çevirmenin İkilemleri.

— 13 decembrie 2008, Bucureşti – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Tradiţia şi stereotipiile „călătoriei în Orient”.

— 7-8 noiembrie 2008, Bucureşti – Participare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Ruinele şi melancolia oraşului-palimpsest: Istanbulul lui Orhan Pamuk.

— 7-9 iunie 2008, Neptun / Mangalia – Participare la Festivalul şi Colocviul internaţional „Zile şi nopţi de literatură” (ediţia a VII-a), organizat de Uniunea Scriitorilor din România.

— 23 nov. 2007, Bucureşti – Participare la simpozionul anual Dialogul tradiţiilor culturale, organizat de Catedra de Limbi Orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu comunicarea Traducerea, între aporiile teoretice şi dilemele practice.

— 26-29 oct. 2007, Istanbul (Turcia) – Participare la simpozionul Promovarea literaturii române în Turcia şi a literaturii turce în România, organizat de Institutul Cultural Român din Bucureşti şi Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul cu ocazia Târgului Internaţional de Carte de la Istanbul, cu comunicarea Romanya’da Türk Edebiyatı – Bir Bilanço [Literatura turcă în România – un bilanţ].

— 19 iunie 2007, Bucureşti – Participare la Sesiunea omagială consacrată împlinirii a 800 de ani de la naşterea marelui poet sufit Mawlana Jalaluddin Rumi, organizată de Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Comisia UNESCO România şi Fundaţia TUNA, cu comunicarea Jalaluddin Rumi şi arcanele istoriei (Bucureşti, Academia Română).

— 27-29 sept. 2006, Istanbul (Turcia) – Participare la Reuniunea traducătorilor şi editorilor în şi din literatura română, organizată de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul (Turcia), cu comunicarea „Orhan Pamuk: scriitorul şi autoficţiunea”.

— 12 mai 2006, Bucureşti – Participare la Sesiunea ştiinţifică Concepte trans- şi interculturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (12-13 mai 2006), cu comunicarea „Confluenţa Orient-Occident. Crizele şi metamorfozele identităţii în opera lui Orhan Pamuk”.

— 10 dec. 2005, Bucureşti – Participare la colocviul Timp şi discurs, organizat de Catedra de Limbi şi Literaturi Orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu comunicarea „Timp, memorie şi tipologii culturale. Note pe marginea romanului Mă numesc Roşu de Orhan Pamuk”.

— 14-16 oct. 2004, Constanţa – Participare la Second Balkan Conference. Balkan Cultural Identities, Universitatea Ovidius, Constanţa, cu comunicarea „The Unbeloved. A Case of ‘Wrong’ Identity in Ottoman and Contemporary Turkey”.

— 26-27 mai 2004, Bucureşti – Participare la simpozionul internaţional Mevlâna şi viziunea sa asupra omului, organizat de UNESCO România şi de Fundaţia Tuna, cu comunicarea „Mawlâna Jalâladdîn Rûmî şi dilemele unei lumi dispărute”.

— 16 nov. 2002, Bucureşti – Participare la simpozionul Despre dragoste în Orient  (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti), cu comunicarea „Dragoste mistică şi dragoste profană în literatura turcă de inspiraţie sufită”.

— oct. 2002, Bucureşti – Participare la organizarea expoziţiei Mircea Eliade, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti (vernisaj: 29 oct. 2002; organizată de Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române).

— 9 dec. 2000, Bucureşti – Participare la simpozionul Orientul la noi (la noi în România, la noi în Europa), Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cu comunicarea „Între orientalism şi balcanism. Dificultăţi de definire a identităţii în spaţiul sud-est european”.

— 20 iulie 1998, Praga (Republica Cehă) – Conferinţa „The ‛Turkish’ Sense of Identity”, susţinută la Open Society Institute, Praga, în cadrul proiectului The Deceptive Innocence of Representation: Image of Turks in 19th Century Romanian Literature, finanţat de Research Support Scheme / Higher Education Support Programme.

— 27-29 oct. 1996, Constanţa – Participare la simpozionul internaţional Convieţuiri. Confluenţe spirituale româno-turce, Galaţi, cu comunicarea „Imaginea Turciei şi a turcilor în Suvenire şi impresii de călătorie de Dimitrie Ralet (1857)”.

— 15-16 nov. 1995, Bucureşti – Participare la atelierul franco-român L’étranger autochtone, Bucureşti, cu comunicarea „La typologie du saint populaire au début du soufisme anatolien: XIIIe-XVe siècles”.

— 4-7 nov. 1993, Constanţa – Participare la simpozionul internaţional Convieţuiri. Confluenţe culturale româno-turce pe teritoriul României, Constanţa, cu comunicarea „Ahmed Yesevî ve Mistik Ölüm Meselesi” [„Ahmed Yesevî şi fenomenul morţii mistice”].

— 22-24 oct. 1993, Afyonkarahisar (Turcia) – Participare la III. Afyonkarahisar Sempozyumu, Afyonkarahisar (Turcia), cu comunicarea „Ahîlik ile Mevlevîlik Arasındaki Ilişkiler Konusunda Bazı Mülâhazalar” [„Câteva consideraţii privitoare la raporturile dintre (sistemul corporativ) Ahîlik şi (congregaţia) Mevlevîlik”].

— 13-17 oct. 1993, Ankara (Turcia) – Participare la First International Ahî Culture Symposium, Ankara (Turcia), cu comunicarea „Ahîlik – Orta Çağda Sosyal Düzen ve Dünya Temsili” [„Ahîlik – ordinea socială şi reprezentarea lumii în Evul Mediu”].

— 10 ian. 1993, Afyonkarahisar (Turcia) – Conferinţă cu tema Hacı Bektaş Vilâyetnâmesinde Islâm Öncesi Motifler [„Motive preislamice în hagiografia lui Haci Bektaş”], prezentată în cadrul Zilelor culturii la Afyonkarahisar, Turcia.

— 8-9 ian. 1993, Afyonkarahisar (Turcia) – Participare la simpozionul internaţional Mevlâna, Sultân Divânî ve Türk Islâmı, Afyonkarahisar (Turcia), cu comunicarea „Mevlâna Celâleddin Rûmî ve Sonrakiler” [„Mawlâna Jalâl ad-Dîn Rûmî şi epigonii săi”].

— 2-4 oct. 1992, Babadag-Constanţa – Participare la simpozionul internaţional Sarı Saltık Baba, Babadag (România), cu comunicarea „Fütüvvecilik, Ahîlik ile Tasavvuf Arasındaki Ilişkiler” [„Raporturile între fütüvvet, ahîlik şi sufism”].

— 14 oct. 1984, Bucureşti – Conferinţă cu tema Forme de ritualism arhaic în epopeea oguză Dede Korkut Kitabı, susţinută în cadrul Asociaţiei de Studii Orientale din România.

2. Activitate de editare

— 1995-2006 – co-editor la Annals of the Sergiu Al-George Institute – publicaţie a Institutului de Studii Orientale Sergiu Al-George, Bucureşti.

­— 2011: Research Topics: A Selection of Papers presented at the Annual Conference of the Faculty of Foreign Literatures & Languages, Bucharest, 5-6 Nov. 2008

3. Comitete ştiinţifice

— Membru în comitetul ştiinţific (Advisory board) al publicaţiei Romano-Arabica. New Series, editată de Centrul de Studii Arabe al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

4. Premii şi distincţii

— 2007 – Nominalizare la Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2006, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, pentru traducerea romanului Mă numesc Roşu de Orhan Pamuk (Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006)

— 5 iunie 2008 – Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2007, acordat de Uniunea Scriitorilor din România pentru traducerea romanului Cartea neagră de Orhan Pamuk (Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007)

— 28 martie 2011 – Diploma de excelenţă pentru traducere, acordată de Fundația Observator cultural (Premiile Observator cultural)

— 14 mai 2015 – Diploma de excelență pentru „Cea mai bună traducere a anului”, acordată de Asociația Editorilor din România & Headsome Communication, Gala Industriei de Carte din România „Bun de tipar”, ediția a IV-a, pentru traducerea din limba turcă a volumului Casa tăcerii de Orhan Pamuk (Iași, Editura Polirom, 2014)

— 29 mai 2017 – Nominalizare la premiul pentru traduceri al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2016 pentru traducerea volumului: Orhan Pamuk, O ciudățenie a minții mele (Iași, Editura Polirom, 2016)

5. Afilieri profesionale

— Membră a Asociaţiei Române de Studii Religioase (2008)

— Membră a Asociaţiei Turcologilor din Balcani (2012)

— Membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala de Traduceri Literare, Bucureşti (2012)

6. Organizări de conferințe

— 11 iunie 2015: organizarea III. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu [Al III-lea Simpozion internațional „Mărturii ale culturii turce pe teritoriul României”], în colaborare cu Ankara Halk Kültürü Araștırmaları Kurumu din Ankara (Turcia)

— 11-12 nov. 2011: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, sub genericul Perceptions of Time

— 5-6 nov. 2010: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, sub genericul Representations of the World

— 30-31 oct. 2009: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti

— 7-8 nov. 2008: organizarea Conferinţei Anuale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti

7. Alte activități de  specialitate (selectiv)

— Revizia fragmentelor de text în limba turcă otomană (inclusiv transliteraţie) din Incrementa et Decrementa Aulae Othmanicae de Dimitrie Cantemir (ed. critică: Dan Sluşanschi), Timişoara, Editura Amarcord, 2001.

— Consultanţă de specialitate pentru expoziţiile: Covoare turceşti: secolele XVII-XX, 1994, Broderii turceşti: secolele XVIII-XIX, 1997, Scrierea în arta islamică, 2000, organizate de Muzeul Naţional de Artă al României – Secţia de artă orientală.

— Participări la emisiuni radiofonice consacrate culturii turce, în cadrul Radiodifuziunii Române (Radio România Cultural, Radio România Internaţional – Secţia Turcă, BBC România, Radio România Actualităţi etc.).

— Participări la emisiuni TV cu tematică de specialitate (TVR 1, TVR 2, TVR 3, Antena 3,  Pro TV etc.).

Activitate  instituțională

— Membră a Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (din anul 2000).

— Coordonatoare a Secţiei de limba şi literatura turcă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (din anul 2000).

— Prodecan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti (2008-2012).

— Membră a Senatului Universităţii din Bucureşti (2008-2011, primul mandat; 2011-2015, al doilea mandat)

— Director al Departamentului de Limbi şi Literaturi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Orientale, Universitatea din Bucureşti (de la 1 nov. 2011)

— Membră a Consiliului Ştiinţific al Universităţii din Bucureşti (2012-2015)

— Responsabil al Comisiei ştiinţifice a Consiliului FLLS (2011-2015)

— Președinte al Comisiei de Regulamente a Consiliului Facultății de Limbi și Literaturi Străine (din anul 2015)

— Responsabil domeniu Filologie, Universitatea din Bucureşti – Exerciţiul Naţionale de Evaluare a Cercetării – ENEC (2011)

– Responsabil domeniu Filologie, Universitatea din Bucureşti (expert pe termen scurt) – Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării – SISEC (2011)

LISTĂ SELECTIVĂ DE  LUCRĂRI

 I. Volume

a) Ca autor unic:

Otomani și turci. Ipostaze și valențe identitare, București, Editura Universității din București, 2014, 204 pp. [ISBN 978-606-16-0408-1].

Dervişi sub zodia Semilunei. Istoria unei confrerii mistice şi a patimilor sale, Bucureşti – Cluj-Napoca, Editura Kriterion, 2005 (600 pp.) [ISBN 973-26-0783-1].

Literatura turcă de inspiraţie sufită, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001 (301 pp.) [ISBN 973-575-570-X].

b) În colaborare:

Călăuza dervişului. Din mistica islamică (în colaborare cu George Grigore; studiu introductiv, traduceri de texte inedite din limba turcă, comentarii şi note), Bucureşti, Editura Kriterion, 2001 (192 pp.) [ISBN 973-26-0618-5].

Ghid de conversaţie român-bulgar-ceh-turc-maghiar-român (în colaborare cu Viorica Dinescu, Anca Irina Ionescu, Adela-Rodica Ioan), Bucureşti, Editura Cantemir, 1993 (128 pp.) [ISBN 973-96058-2-6].

Turcia. Ghid turistic (în colaborare cu Viorica Dinescu), Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1992 (72 pp.) [ISBN 973-41-0292-3].

c) Volume editate:

Research Topics: A Selection of Papers presented at teh Annual Conference of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Bucharest, 7-8 November 2008 (ed. Luminiţa Munteanu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011 (138 pp.) [ISBN 978-973-737-941-2]

II. Articole, studii

a) În periodice cu profil academic

— « Une histoire sans fin: sur l’alkarısı et les métamorphoses des démons en terres turques », Romano-Arabica. New Series 17/2017, pp. 43-72 [ISSN 1582-6953].

— « Ambiguïté symbolique et contrariétés sémantiques : sur le vocable kara ‘noir’ dans la geste oghuz Dede Korkut Kitabı », Romano-Arabica. New Series 13/2013, pp. 233-259 [ISSN 1582-6953].

— « Cuire à l’ancienne. Quelques remarques sur le ‘traité de gastronomie’ d’Ali Eşref Dede, postnişîn du tekke Mevlevî d’Edirne », Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi Literaturi Străine LXI, 2/2012, pp. 3-19 [ISSN: 1220-0263].

— « Topographie sacrée et légitimation symbolique dans l’hagiographie de Hacı Bektaş Veli », Romano-Arabica. New Series 12/2012: 55 Years of Arab Studies in Romania, pp. 187-204. [ISSN 1582-6953]

— « Le rêve holistique de Ihsan Efendi. Notes sur le roman Atlas des continents brumeux par Ihsan Oktay Anar », Analele Universităţii Bucureşti. Limbi şi Literaturi Străine LX, 2/2011, pp. 13-23 [ISSN: 1220-0263]

— „Călătoriile lui Dimitrie Bolintineanu în «Orient»: despre resursele şi limitele stereotipurilor”, Tradiţii în dialog II. Volum de lucrări al Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (ed.: Florentina Vişan / Anca Focşeneanu), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 77-89 [ISSN 2067-1547]

— „Traducerea, între aporiile teoretice şi dilemele practice”, Tradiţii în dialog I. Volum al Catedrei de Limbi Orientale, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din Bucureşti (ed.: Florentina Vişan / Mugurel Zlotea), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 85-92 [ISBN 978-973-737-509-4]

— „Jalaluddin Rumi şi arcanele istoriei”, Academica 64-65/2007, pp. 43-45 [ISSN: 1220-5737].

— « Le motif de la « tête coupée » dans la civilisation turque. Inventaire provisoire, analogies formelles et symboliques, hypothèses », Annals of the Sergiu Al-George Institute 9-11 (2000-2002) [2006], pp. 135-190 [ISSN 1221-4302].

— « Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman », New Europe College Yearbook 2001/2002 [2005], pp. 165-215 [ISSN 1584-0298].

— « Les ‘Alevî ou la traversée du désert. Réflexions sur une centralité manquée », Annals of the Sergiu Al-George Institute 6-8 (1997-1999) [2004], pp. 171-211 [ISSN 1221-4302].

— « Amour mystique et amour profane dans la littérature turque d’inspiration soufique », Romano-Arabica, New Series, 2 (2002) – „Discourses on love in the Orient”, pp. 111-122 [ISSN 1582-6953].

— « Orientaux ou balkaniques? Difficultés et enjeux des définitions identitaires dans l’espace sud-est européen », Romano-Arabica, New Series, 1 (2001), pp. 71-94 [ISSN 1582-6953].

— « La typologie du saint populaire au début du soufisme anatolien: XIIIe-XVe siècles », Martor 1 (1996), pp. 36-42 [ISSN 1224-6271].

— „Lirica Bektâşî, între efuziune şi apostolat”, Viaţa Românească, 5-6 (1996), pp. 114-126.

— « Corporatisme et soufisme en terres anatoliennes », Annals of the Sergiu Al-George Institute 4-5 (1995-1996), pp. 69-86 [ISSN 1221-4302].

— „Ahîlik ile Mevlevilik Arasındaki İlişkiler Konusunda Bazı Mülâhazalar” [„Câteva consideraţii asupra raporturilor dintre (sistemul corporativ) Ahîlik şi (congregaţia) Mevlevîlik”], 3. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 1993, pp. 373-376.

— « Yunus Emre – poésie, mysticisme et mémoire des origines », Annals of the Sergiu Al-George Institute 1 (1992), pp. 51-68 [ISSN 1221-4302].

b) În volume colective și volume de conferință

— Luminița Munteanu, “Being Homo Balcanicus without Knowing It: The Case of Anton Pann”, in Florentina Nitu / Cosmin Ionita / Metin Ünver / Özgür Kolçak / Hacer Topaktaș, (ed.), Turkey & Romania: A History of Partnership and Collaboration in the Balkans [International Balkan Annual Conference (IBAC) Book Series (4)], Istanbul, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2016, pp. 123-138 [ISBN-978-605-65863-3-0]

— “Nicolae İorga’nın 1906’daki İstanbul Seyahati: Muhafazakar Bir Tarihçinin Gözünden Türkiye Manzarası”, în III. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu & Karma Türk Sanatları Sergisi, Bükreș, 10-14 Haziran 2015: Bildiriler – Katalog (ed.: İrfan Ünver Nasrattınoğlu), Ankara, Halk Kültürü Araștırmaları Kurumu Yayınları, 2015, pp. 56-70 [ISBN 978-9944-5263-4-0]

— „The Unbeloved. A Case of ‘Wrong’ Identity in Ottoman and Contemporary Turkey”, Balkan Cultural Identities (ed.: Adina Ciugureanu / Mihaela Irimia / Eduard Vlad), Constanţa, Ovidius University Press, 2006, pp. 105-110 [ISBN 978-973-641-343-8]

— „Studiu introductiv”, Călăuza dervişului. Din mistica islamică (volum în colaborare cu George Grigore), Bucureşti, Editura Kriterion, 2001, pp. 5-19 [ISBN 973-26-0618-5]

— „Ahîlik – Orta Çağda Sosyal Düzen ve Dünya Temsili” [„Ahîlik – ordinea socială şi reprezentarea lumii în Evul Mediu”], I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1996, pp. 91-95 [ISBN 975-17-1547-4]

— „Ahmed Yesevî ve Mistik Ölüm Meselesi” [„Ahmed Yesevî şi fenomenul morţii mistice”], Renkler  4 (1995), Bucureşti, Editura Kriterion, pp. 264-270 [ISBN 973-26-0406-9]

— „Fütüvvecilik, Ahîlik ile Tasavvuf Arasındaki Ilişkiler” [„Raporturile între fütüvvet, ahîlik şi sufism”], Renkler 4 (1995), Bucureşti, Editura Kriterion, pp. 308-310 [ISBN 973-26-0406-9]

c) În presa literară şi culturală

— „Anton Pann şi «turcul de lângă noi»”, Dilema veche 517/9-15 ian. 2014 [Dosar Dilema Veche: „Turcii”, p. II].

— „Orhan Pamuk – pe ţărmul european al Istanbulului”, România literară 42/20 oct. 2006, pp. 26-27.

— „Cu Orhan Pamuk, despre timp, memorie şi uitare”, Observator cultural 86 (343)/19-25 oct. 2006, p. 15.

— „Lumea lui Orhan Pamuk”, Balcanii şi Europa 68-69/nov. 2006, p. 30.

d) În broşuri şi cataloage de expoziţie

— „Laudatio Domini Orhan Pamuk”, în Orhan Pamuk – Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 3-12.

— „Orhan Pamuk şi dilemele identităţii”, în Orhan Pamuk – Doctor Honoris Causa, Universitatea din Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp. 13-35.

— „Sub aripa aceluiaşi înger: Mircea Eliade şi Henry Corbin” – catalogul expoziţiei Mircea Eliade, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2002 (expoziţie organizată de Institutul de Studii Orientale Sergiu Al-George, în colaborare cu Muzeul Literaturii Române).

III. Traduceri

Orhan Pamuk, Femeia cu Părul Roșu (roman – traducere din limba turcă și note: Luminița Munteanu), Iași, Polirom, 2017 (190 pp.) [ISBN 978-973-46-6771-0]

— Orhan Pamuk, O ciudățenie a minții mele (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Iaşi, Polirom, 2016 (608 pp.) [ISBN 978-973-46-5879-4]

— Orhan Pamuk, Casa tăcerii (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Iaşi, Polirom, 2014 (360 pp.) [ISBN 978-973-46-4905-1]

— Orhan Pamuk, Cevdet Bey şi fiii săi (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Iaşi, Polirom, 2013 (688 pp.) [ISBN 978-973-46-4147-5]

— Nedim Gürsel, Fiicele lui Allah (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Bucureşti, Editura Nemira, 2011 (384 pp.) [ISBN 978-606-579-253-1]

— Orhan Pamuk, Istanbul. Amintirile şi oraşul (traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Iaşi, Polirom, 2011 (480 pp.) [ISBN 978-973-46-2290-0]

— Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu; ediţia a II-a, revăzută), Iaşi, Polirom, 2011 (300 pp.) [ISBN 978-973-46-1951-1].

— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (roman – traducere din limba turcă, note şi glosar: Luminița Munteanu; ediţia a II-a, revăzută), Iaşi, Polirom, 2011 (548 pp.) [ISBN 978-973-46-1917-7]

— Orhan Pamuk, Muzeul inocenţei (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Iaşi, Polirom, 2010 (635 pp.) [ISBN 978-973-46-1754-8]

— Muge İplikçi, Albina (traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), proiectul Wagnis des Erinnerung/Curajul rememorării,

http://origin www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445526.htm

— Aslı Erdoğan, Sarajevo (traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), proiectul Wagnis des Erinnerung/Curajul rememorării,

http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445466.htm

— Cem Akaş, Încotro? (traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), proiectul Wagnis des Erinnerung/Curajul rememorării,

http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6432669.htm

— Murat Uyurkulak, Roşu (traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), proiectul Wagnis des Erinnerung/Curajul rememorării,

http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/tur/ro6445511.htm

— Gür Cenç, poemele Sunt aici, Lefkoşa, Sărută moartea, Nu poezie, ci apă şi Stavrakonno, după 29 de ani (traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), proiectul Wagnis des Erinnerung/Curajul rememorării,

http://origin-www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/wag/lit/les/zyp/ro6445904.htm

— Ihsan Oktay Anar, Atlasul continentelor înceţoşate (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Bucureşti, Editura Leda, 2009 (272 pp.) [ISBN 973-102-244-4]

— Orhan Pamuk, Zăpada (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2008 (565 pp.) [ISBN 978-973-669-589-6]; ediţia a doua – Iaşi, Polirom, 2012 (512 pp.) [ISBN 978-973-46-3180-3]

— Orhan Pamuk, Fortăreaţa albă (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (200 pp.) [ISBN 978-973-669-411-0]; ediţia a treia – Iaşi, Polirom, 2012 (216 pp.) [ISBN 978-973-46-2890-2]

— Orhan Pamuk, Cartea neagră (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2007 (608 pp.) [ISBN 978-973-669-491-2].[Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2007, acordat de Uniunea Scriitorilor din România]; ediţia a doua – Iaşi, Polirom, 2011 (512 pp.) [ISBN 978-973-46-2255-9]

— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (roman – traducere din limba turcă, note şi glosar: Luminița Munteanu), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006 (615 pp.) [ISBN 973-669-208-6] [nominalizare la Premiul pentru traduceri din literatura universală pe anul 2006, acordat de Uniunea Scriitorilor din România]

— Orhan Pamuk, Viaţa cea nouă (roman – traducere din limba turcă şi note: Luminița Munteanu), Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2006 (324 pp.) [ISBN (10) 973-669-300-7; ISBN (13) 978-973-669-300-7].

— Orhan Pamuk, Mă numesc Roşu (fragment de roman – traducere din limba turcă şi prezentare: Luminița Munteanu ), Ziarul de duminică [supliment cultural, Ziarul financiar] 8 (290)/3 martie 2006, p. 8.

— Michel Chodkiewicz, „Ibn ‘Arabî şi taina Ka’bei”, în André Scrima, O gândire fără ţărmuri. Ecumenism şi globalizare, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 55-79 (traducere din limba franceză: Luminița Munteanu) [ISBN 973-50-1120-4].

— Michel Dousse, „Maria, fiica lui ‘Imrân, sora lui Aaron şi mama lui Iisus”, în André Scrima, O gândire fără ţărmuri. Ecumenism şi globalizare, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 81-96 (traducere din limba franceză: Luminița Munteanu) [ISBN 973-50-1120-4].

— Orhan Pamuk, Cetatea albă (fragment de roman – traducere din limba turcă şi prezentare: Luminița Munteanu), România literară, 39/6-12 oct. 2004, pp. 26-27.

DOMENII DE CERCETARE PREDILECTE

  • Sufismul de expresie turcă
  • Literatura turcă de inspiraţie sufită
  • Literatura turcă modernă şi contemporană
  • Studii culturale – istoria instituţiilor; istoria intelectuală a Turciei moderne

RESURSE

Luminiţa Munteanu_Mawlana Jalal ad-Din Rumi şi arcanele istoriei

Luminita Munteanu_Les Alevi ou la traversée du désert

Luminita Munteanu_Particularitatile literaturii turce de inspiratie sufita

Luminita Munteanu_Marginaux et marginalité dans l’Empire Ottoman

Luminita Munteanu_The Unbeloved. A Case of Wrong Identity

Luminita Munteanu_Le motif de la tête coupée dans la civilisation turque

Luminita Munteanu_Le reve holistique_Ihsan Oktay Anar

Luminita Munteanu_Amour mystique et amour profane

Luminita Munteanu_Topographie sacree et legitimation symbolique

Luminita Munteanu_Orientaux ou balkaniques

Luminita Munteanu_Cuire à l’ancienne_Quelques remarques sur le traité de gastronomie d’Ali Esref Dede

Luminita Munteanu_Dervisi sub zodia Semilunei [2005]

Luminita Munteanu_Corporatisme et soufisme en terres anatoliennes [1996]

Luminița Munteanu_Otomani și turci. Ipostaze și valențe identitare [EUB 2014]

Luminita Munteanu_La typologie du saint populaire anatolien [1996]

Luminita Munteanu_Une histoire sans fin_L’Alkarısı en terres turques

Luminita Munteanu_Nicolae İorga‘nın Türkiye Seyahati

L. Munteanu_Anton Pann si turcul de langa noi [Dilema veche, 9-15 ian. 2014]

Luminita Munteanu_Ambiguïté symbolique, contrariétés sémantiques_Kara [Romano-Arabica XIII_2013].compressed

Călăuza dervișului (Luminița Munteanu, George Grigore_București, Kriterion, 2001)

Luminița Munteanu_Literatura turcă de inspirație sufită (București, 2001)