MASTERATUL SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI

Masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi este organizat în colaborare cu secţia de limba arabă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, fiind conceput ca un program de studii multidisciplinare, consacrat unui domeniu care se bucură de un interes legitim în perioada actuală. În zonele de influenţă islamică au înflorit şi s-au afirmat nenumărate populaţii şi civilizaţii, arabofone, turcofone, persanofone etc., care au întreţinut de-a lungul timpului relaţii politice, istorice, comerciale şi culturale multiple. Aceste relaţii s-au soldat cu interferenţe notabile şi au condus la apariţia unui spaţiu de referinţă comun care, dincolo de diversitatea sa lingvistică, socială, culturală, se remarcă prin trăsături şi repere specifice.

Masteratul se adresează tuturor celor interesaţi de studiile de areal; cursanţii vor dobândi competenţe indispensabile exercitării unor profesiuni care solicită un grad superior de calificare, precum cele de profesor, cercetător, traducător, jurnalist, diplomat etc. Cunoştinţele asimilate în cadrul masteratului le vor permite, pe de altă parte, absolvenţilor să abordeze teze de doctorat cu subiecte legate de disciplinele studiate sau conexe acestora.

Masteratele de acest gen corespund orientărilor contemporane din învăţământul superior. Programe cu conţinut şi obiective similare funcţionează atât la universităţi din Europa occidentală, cât şi la universităţi americane, în contextul sporirii interesului pentru islam şi pentru datele sale identitare. Participanţii la program vor beneficia de cursuri de civilizaţie, antropologie culturală şi religioasă, limbă (arabă sau turcă, începători sau avansaţi, la alegere), precum şi de ateliere cu caracter aplicativ, care îşi propun să contribuie la formarea unor abilităţi de înţelegere şi comunicare indispensabile pentru accesul la civilizaţiile studiate.

Examenul de admitere va consta din două probe: o probă scrisă, bazată pe o bibliografie minimală, şi o probă orală (interviu).

PROGRAMA DE STUDIU

ANUL I, SEM. I

Limbaj şi cultură în civilizaţia arabo-islamică
Islamul, ieri şi azi
Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale
Contextul cultural al Bibliei
Repere şi practici ale vieţii cotidiene
Limba arabă / Limba turcă (opţional)

ANUL I, SEM. II

Limbaj şi cultură în civilizaţia arabo-islamică
Islamul, ieri şi azi
Mistica islamică – ecouri sociale şi culturale
Coranul şi Biblia – probleme de traducere şi interpretare
Repere şi practici ale vieţii cotidiene
Limba arabă / Limba turcă (opţional)

ANUL II, SEM. I

Modele identitare în spaţiul arabo-musulman
Societate şi cultură în Imperiul Otoman
“Cuvinte călătoare” – împrumuturi lingvistice în spaţiul islamic
Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu
Islamul în societatea arabă
Limba arabă / Limba turcă (opţional)

ANUL II, SEM. II

Modele identitare în spaţiul arabo-musulman
Limbi şi  culturi semitice în contact

Comunităţile creştine din ţările Orientului Mijlociu
Repere şi practici ale vieţii cotidiene
Limba arabă / Limba turcă (opţional)

CONTACT
Prof. dr. George Grigore
E-mail: gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminiţa Munteanu
E-mail: luminita.munteanu@g.unibuc.ro

Orar_Masterat_Spatiul_Islamic_Sem. I_2012_2013

This entry was posted in Studii de masterat. Bookmark the permalink.