STRUCTURA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 2013

                    

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

Potrivit planului de învăţământ, examenul de licenţă însumează 15 credite suplimentare şi presupune două componente:

 A. Examenele scrise la specializările A şi B 

B. Proiectul de licenţă 

 

A. STRUCTURA PROBEI SCRISE LA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ

1. Traducere (din corpusul de texte precizat mai jos)

2. Retroversiune (din corpusul de texte precizat mai jos)

3. Un subiect de lingvistică/structura limbii turce

4. Un eseu pe o temă de literatură, de civilizaţie/cultură turcă sau pe o temă liberă

CORPUS DE TEXTE PENTRU TRADUCERE ŞI RETROVERSIUNE

A.1. TRADUCERE fragmentele indicate din:

• Abasıyanık, Sait Faik, „Mahalle Kahvesi”, Mahalle Kahvesi, Istanbul, 1955, pp. 50-53.

• Devecioğlu, Ayşegül, Ağlayan Dağ, Susan Nehir [fragmentele indicate], Istanbul, 2007, pp. 11-36.

• Kaygusuz, Sema, „Ahtapotun Oğlu” [fragmentele indicate], Yere Düşen Dualar, Istanbul, 2010, pp. 23-32.

• Pamuk, Orhan, „Pencereden Bakmak”, Öteki Renkler, Istanbul, pp. 21-41.

• Pamuk, Orhan, Babamın Bavulu (Nobel konuşması, Aralık 2006).

• Şafak, Elif, Şehrin Aynaları [fragmentele indicate], Istanbul, 2006, pp. 195-215.

• Şafak, Elif, Firarperest, Istanbul, 2010, pp. 52-53, 54-55, 134-135.

• Textele studiate din manualul Hitit. Yabancılar İçin Türkçe, I-III.

A.2. RETROVERSIUNEfragmentele indicate din:

• Cărtărescu, Mircea, „Zaraza”, în Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile, Bucureşti, 2007, pp. 135-144.

• Cărtărescu, Mircea, „Cartea magică a tinereţii mele”, în Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile, Bucureşti, 2007, pp. 145-149.

• Dimitrescu, Florica, „Copilărind la margine de oraş”, în Adrian Majuru (ed.), Copilăria la români. Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi, Editura Compania, Bucureşti, 2006, http://atelier.liternet.ro/articol/3447/Adrian-Majuru/Copilaria-la-romani.html

• Lungu, Dan, „Viaţa la ţară”, http://www.romlit.ro/viaa_la_ar._viaa_la_ora._paralel

*** Legende populare româneşti [fragmentele indicate].

A.3. SUBIECTE ORIENTATIVE PENTRU EXAMENUL DE STRUCTURA LIMBII TURCE

I. Fonetică

  • · Excepţii de la armonia vocalică şi cea consonantică
  • · Vocalele primare lungi
  • · Accentul în limba turcă

II. Morfologie

  • · Verbele nepredicative: participii, gerunzii, numele verbale
  • · Vorbirea indirectă
  • · Timpurile compuse
  • · Morfeme flexionare şi derivative

III. Sintaxă

  • · Clasificarea propoziţiilor
  • · Particularităţile sintaxei limbii turce
  • · Grupurile de cuvinte

BIBLIOGRAFIE – NOŢIUNI GRAMATICALE ŞI LEXICALE FUNDAMENTALE

• Aksan, Doğan, Türkçe’nin Sözvarlığı, Ankara, 2004.

• Baubec, Agiemin, Limba turcă contemporană (Türkçenin Grameri), Bucureşti, 2005.

• Göksel, Aslı / Kerslake, Celia, Turkish: A Comprehensive Grammar, New York, 2005.

• Karahan, Leylâ, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 2007.

• Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri. Şekil Bilgisi, Ankara, 2009.

• Lewis, G.L., Turkish Grammar, Oxford-New York, 1967.

*** Hitit. Yabancılar İçin Türkçe, I-III (Ders kitabı + Çalışma kitabı), Ankara, TÖMER, f.a.

A. 4. SUBIECTE DE COMPUNERE / ESEU

1. En çok sevdiğim Türk yazarının biyografisi ve eserleri

2. Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağı

3. Orhan Pamuk – Nobel Ödülü’nü alan ilk Türk yazarı

4. Atatürk döneminin başlıca reformları ve onların önemi

5. İstanbul’un tarihi ve şehrin Osmanlı dönemi

6. Hatıra defterimin unutulmaz bir parçası – çocukluk anılarımdan biri

7. Türkiye’de düğün gelenekleri

8. Geçenlerde okuduğum bir Türk masalı

9. Türkiye’de gezdiğim veya gezmeyi düşündügüm bir yerin anlatımı

10. Türk yemekleri ve başlıca özellikleri

 B. PROIECTUL DE LICENŢĂ

1. Tema, structura şi bibliografia proiectului de licenţă vor fi stabilite de comun acord cu profesorul coordonator; proiectele de licenţă care nu vor respecta această procedură şi care nu vor putea fi urmărite pe toată durata procesului de elaborare nu vor fi luate în considerare şi, în consecinţă, nu vor putea fi susţinute.

2. Proiectul de licenţă, care trebuie să fie rodul unei cercetări personale, va fi elaborat potrivit indicaţiilor cuprinse în Ghidul proiectului de licenţă (http://turca.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/09/GHIDUL-PROIECTULUI-DE-LICENTA_SECTIA-DE-LIMBA-TURCA_2012.pdf).

3. Proiectul de licenţă se va baza în mod obligatoriu pe corpusuri, bibliografie şi alte tipuri de materiale în limba turcă; tema aleasă trebuie să respecte profilul filologic al secţiei absolvite şi să-i permită candidatului să-şi dovedească abilitatea de a lucra cu texte în limba studiată, analizându-le dintr-o anumită perspectivă teoretică, care urmează să fie precizată ab initio. Nu se admit teme sau lucrări care nu respectă acest standard minimal.

4. Proiectul de licenţă va fi însoţit de anexe care vor include fragmente reprezentative din textele care fac obiectul analizei, din literatura critică, din corpusul folosit pentru extragerea exemplelor etc., traduse de autorul lucrării din limba turcă în limba română.

5. Anexele lucrării nu vor cuprinde ilustraţii, statistici ori alte elemente grafice decât în măsura în care acestea vor avea legătură directă cu subiectul lucrării; în acest ultim caz, se vor face trimiteri explicite la ele în corpul lucrării sau vor face subiectul unor comentarii.

6. Proiectul de licenţă, în formă finală, îi va fi predat coordonatorului ştiinţific cu cel puţin zece zile înainte de data susţinerii, atât în format clasic, pe hârtie, cât şi în format electronic (CD).

PRECIZARE

Tematica, bibliografia şi exigenţele privitoare la proiectul de licenţă sunt valabile şi pentru sesiunea de iarnă din luna februarie 2014, precum şi pentru sesiunea de vară din luna iunie, 2014.

This entry was posted in Noutăţi, Studenţi, Studii de licenţă and tagged . Bookmark the permalink.