CALENDARUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ – ETAPE ŞI TERMENE

Studenţii care doresc să-şi pregăteacă proiectul de licenţă la specializarea Limba şi literatura turcă în sesiunea din luna iunie sunt rugaţi să aibă în vedere respectarea următoarelor etape şi termene:

1. Obţinerea acordului unui profesor pentru coordonarea proiectului de licenţă. Studentul va stabili, de comun acord cu profesorul coordonator, titlul proiectului, bibliografia preliminară, structura lucrării, precum şi termenele de elaborare a acestora până la data de 1 noiembrie a ultimului an de studiu (III).

2. Documentarea preliminară se va realiza până la data de 1 noiembrie (anul III).

3. Predarea primului capitol al lucrării de licenţă va avea loc până la data de 15 decembrie (anul III); capitolele următoare vor fi prezentate la termenele stabilite de comun acord cu profesorul coordonator.

4. Prezentarea variantei finale integrale se va realiza până la data de 1 mai (anul III).

5. Forma finală a lucrării, incluzând corecţiile solicitate de profesorul coordonator, va fi predată pâna la data de 25 mai (anul III).

6. Înscrierea la examenul de licenţă va fi condiţionată de predarea formei finale a proiectului, în formă printată; calendarul de susţinere a examenelor de licenţă este stabilit anual de către Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, atât pentru sesiunea de vară (iunie), cât şi pentru cea de iarnă (februarie).

Studenții care intenționează să-și susțină proiectul în sesiunea din luna septembrie (sub rezerva organizării unei sesiuni speciale de susținere în luna respectivă) vor respecta toate etapele și termenele precizate mai sus; forma finală a proiectului îi va fi prezentată profesorului coordonator până la data de 15 iulie.

Studenţii care intenţionează să-şi susţină proiectul în sesiunea de iarnă (lunile ianuarie-februarie) vor avea discuţia iniţială cu profesorul coordonator la sfârşitul celui de-al treilea an de studiu (luna mai). Predarea primului sau primelor capitole ale lucrării va avea loc la începutul lunii noiembrie, urmând ca celelalte termene să fie stabilite de comun acord cu profesorul coordonator. Predarea lucrării integrale va avea loc până la data de 15 decembrie.

Lucrarea în formă finală, incluzând revizia operată după ultimele observaţii formulate de profesorul coordonator, îi va fi predată acestuia din urmă până la data de 15 ianuarie.

Nerespectarea termenelor atrage după sine amânarea prezentării lucrării până la următoarea sesiune de susţinere.

Exigenţele precizate mai sus sunt valabile atât pentru absolvenţii seriei curente, cât şi pentru absolvenţii seriilor anterioare, aflați sau nu în semestre de grație.

GHIDUL PROIECTULUI DE LICENTA SI MASTERAT_SECTIA TURCA

Protocol în vederea elaborării proiectului de licenţă [TURCA]

This entry was posted in Calendar academic, Calendarul proiectelor de licenţă şi masterat, Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studenţi, Studii de licenţă and tagged , , , . Bookmark the permalink.