DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR LA SECȚIA TURCĂ

Deschiderea anului universitar la secția turcă va avea loc marți, 2 octombrie 2018, ora 13, în amfiteatrul Mark Twain (sediul facultății din str. Pitar Moș, 7-13, et. 1). Cursurile propriu-zise vor începe joi, 4 octombrie. Studenții sunt rugați să urmărească la secretariat zilele și programul de înscriere al fiecărui an de studiu.

Posted in Ştiri şi activităţi | Comments Off on DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR LA SECȚIA TURCĂ

PROIECTE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT – ANUL ACADEMIC 2018-2019

Studenții de la ciclurile de licență și masterat care doresc să-și elaboreze și să-și susțină lucrările de licență, respectiv de masterat în anul academic 2018-2019 urmează să ia legătura cu profesorul a cărui coordonare o solicită până la data de 1, respectiv 15 noiembrie 2018, conform programului de consultații al acestuia.

Înscrierea la profesorul respectiv presupune completarea protocoalelor de mai jos, după discuția prealabilă cu coordonatorul științific, și respectarea strictă a termenelor și exigențelor formulate prin protocoalele amintite.

Studenții și masteranzii interesați sunt rugați să rețină că nu se acceptă derogări de la aceste calendare, fapt valabil și pentru absolvenții seriilor anterioare!

[TURCA] Protocol în vederea elaborării proiectului de licenţă_2018-2019

[SPAȚIUL ISLAMIC] Protocol în vederea elaborării proiectului de disertatie

GHIDUL PROIECTULUI DE LICENTA SI MASTERAT_TURCA si MISL (2018)

Posted in Calendarul proiectelor de licenţă şi masterat, Noutăţi, Ştiri şi activităţi | Tagged , | Comments Off on PROIECTE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT – ANUL ACADEMIC 2018-2019

STRUCTURA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IUNIE 2018

Structura și bibliografia examenului de licență, valabile începând cu sesiunea iunie 2018, sunt specificate mai jos:

Structura și bibliografia examenului de licenta_TURCA_Iunie 2018

Înscrierea la profesorul coordonator în vederea elaborării proiectului de licență se realizează potrivit calendarului și exigențelor specificate în Protocolul în vederea  elaborării proiectului de licență ([TURCA] Protocol în vederea elaborării proiectului de licenţă,), cu respectarea normelor de concepție și redactare cuprinse în Ghidul de elaborare a proiectului de licență și a disertației de masterat (GHIDUL PROIECTULUI DE LICENTA SI MASTERAT_TURCA si MISL (2017)

Reamintim că, potrivit deciziei Consiliului Facultății de Limbi și Literaturii Străine, absolvenții vor susține, începând cu sesiunea iunie 2018, indiferent de seria din care provin, un examen la limba A (la alegere – examen scris sau proiect de licență) și un examen la limba B (la alegere – examen scris sau proiect de licență), cu precizarea că proiectul de licență va fi susținut în mod obligatoriu la limba la care nu se susține examen scris.

Posted in Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studenţi | Tagged , | Comments Off on STRUCTURA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IUNIE 2018

ORAR TURCĂ – SEM. II, 2017-2018

ORAR TURCA_Sem. II_2017-2018

Posted in Ştiri şi activităţi | Comments Off on ORAR TURCĂ – SEM. II, 2017-2018

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENȚĂ, SESIUNILE DE IARNĂ ȘI VARĂ, ANUL ACADEMIC 2017-2018

Structura examenului de licență (specializarea turcă) se va menține neschimbată în sesiunea de iarnă 2017-2018; atât structura, cât și bibliografia examenului (identice cu cele din sesiunea de vară 2016-2017) pot fi consultate aici.

Începând cu sesiunea de licență din vara anului 2018, candidații vor susține un singur examen scris (la specializarea A sau B, la alegere), urmând ca proiectul de licență să fie elaborat la specializarea la care nu s-a susținut examen scris. În acest ultim caz, lucrul cu texte, corpusuri și bibliografie în limba care constituie obiectul specializării (în cazul de față, limba turcă) este obligatoriu. Bibliografia și structura examenului scris la specializarea turcă va rămâne similară cu cea din anul academic 2016-2017, specificată mai sus.

Posted in Noutăţi, Ştiri şi activităţi | Tagged , , | Comments Off on STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENȚĂ, SESIUNILE DE IARNĂ ȘI VARĂ, ANUL ACADEMIC 2017-2018