ADMITERE MASTERAT SPAŢIUL ISLAMIC: SOCIETĂŢI, CULTURI, MENTALITĂŢI, SEPTEMBRIE 2012

ÎNSCRIERE ŞI EXAMEN

Înscrierile la examenul de admitere vor avea loc în perioada 3-10 septembrie 2012, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7, et.II.

Examenul de admitere se va desfăşura în zilele de 12 septembrie (scris) şi 13 septembrie (interviu), la sediul facultăţii din str. Pitar Moş, 7-13.

Examenul de admitere va consta din două probe, una scrisă şi una orală. Proba scrisă se va baza pe unul dintre cele două titluri indicate mai jos, la alegere. Proba orală va consta dintr-un interviu de intenţie.

Numărul de locuri scoase la concurs în 2012: 50 (20 locuri bugetate + 30 locuri cu taxă)

BIBLIOGRAFIE (PROBA SCRISĂ)

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.
sau
Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

COORDONATORII PROGRAMULUI DE MASTERAT

Prof. dr. George Grigore (Secţia de Limba şi Literatura Arabă)
Prof. dr. Luminiţa Munteanu (Secţia de Limba şi Literatura Turcă)

This entry was posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi. Bookmark the permalink.