APARIȚIE EDITORIALĂ: LUMINIȚA MUNTEANU, OTOMANI ȘI TURCI. IPOSTAZE ȘI VALENȚE IDENTITARE, EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, 2014

[COPERTA] Luminița Munteanu_Otomani și turci. Ipostaze și valențe identitare (EUB 2014)La Editura Universității din București a apărut volumul Otomani și turci. Ipostaze și valențe identitare, autor: Luminița Munteanu.

Volumul cuprinde studii pe teme de civilizație și literatură turcă: „Mese, festinuri şi convivi de altădată: despre alimentaţie şi cultura mesei în Turcia otomană”;  „Despre ieniceri, «copiii de suflet ai lui Allah»” ; „Alţi «copii de suflet ai lui Allah»: «băieţii de casă» şi Palatul imperial de la Topkapı”; „Confreria sufită Bektaşi şi sufismul de expresie turcă” ; „De vorbă cu «barbarii»: Mawlana Jalal ad-Din Rumi şi invazia mongolă în Asia Mică”; „Un român în «ţara turcului»: Dimitrie Ralet şi Constantinopolul la 1858” ; „Orhan Pamuk şi microficţiunile identităţii” ; „Ruinele şi melancolia oraşului-palimpsest: despre Istanbulul lui Orhan Pamuk”; „Timpul oamenilor, timpul miniaturii: câteva reflecţii pe marginea romanului Mă numesc Roşu de Orhan Pamuk” ; „Despre evoluţia miniaturii otomane în secolul al XVI-lea: o posibilă addenda la romanul Mă numesc Roşu de Orhan Pamuk” ; „Viaţa ca vis, visul ca roman: despre Atlasul continentelor înceţoşate de İhsan Oktay Anar”.

This entry was posted in Noutăţi, Publicaţii, Ştiri şi activităţi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.