A CINCEA EDIŢIE A ATELIERULUI DE TRADUCERE ORGANIZAT DE ICR DIMITRIE CANTEMIR DIN ISTANBUL, CU PARTICIPAREA PROFESORILOR ŞI A ALUMNILOR SECŢIEI DE LIMBA TURCĂ

În perioada 12-13 martie 2012 a avut loc cea de-a cincea ediţie a workshop-ului anual de traducere organizat de ICR Dimitrie Cantemir din Istanbul. Printre participanţi s-au numărat prof. dr. Luminiţa Munteanu, prep. drd. Cristina Dinçer şi drd. Gihan Curtomer, cadre didactice la secţia de limba turcă, precum şi foşti studenţi ai secţiei: Dorinela Creţu, Cristina Negoiţă Çetinkaya, Claudia Tüncel, Anamaria Ştefan. Organizatoarea evenimentului a fost dr. Liliana Boşcan, referent la ICR Istanbul, la rândul ei fostă studentă a secţiei. Evenimentul amintit, care a dobândit o anumită tradiţie în ultimii ani, este menit să contribuie la mai buna cunoaştere reciprocă a celor două culturi, la stimularea activităţii de traducere, privită ca mediator cultural, precum şi la identificarea modalităţilor de susţinere concretă a acesteia.

This entry was posted in Alumni, Ştiri şi activităţi. Bookmark the permalink.