ADMITERE MASTERAT SPAȚIUL ISLAMIC: SOCIETĂȚI, CULTURI, MENTALITĂȚI, ANUL ACADEMIC 2014-2015

SESIUNEA IULIE 2014

Înscrierile la examenul de admitere vor avea loc în perioada 10-18 iulie 2014, la secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, str. Edgar Quinet, 5-7.

Numărul de locuri scoase la concurs: 16 locuri bugetate + 34 locuri taxă

Examenul de admitere se va desfăşura în zilele de 21 iulie 2014 (scris – ora 16) și 22 iulie 2014 (oral, susținere proiecte – ora 14), la Centrul de Studii Arabe (str. Pitar Moş, 7-13) şi va consta din două probe, una scrisă şi una orală.

Proba scrisă se va baza pe unul dintre următoarele două titluri indicate mai jos, la alegere:

Albert Hourani. 2010. Istoria popoarelor arabe. Traducere: Irina Vainovski-Mihai. Iaşi: Editura Polirom.

sau

Robert Mantran (coord.). 2006. Istoria Imperiului Otoman. Traducere: Cristina Bârsan. Bucureşti: Editura ALL.

Proba orală va consta dintr-un interviu, al cărui punct de plecare va fi constituit de un proiect de cercetare prezentat de candidat. Proiectul de cercetare, a cărui temă trebuie să se încadreze în tematica generală a masteratului, va fi predat comisiei de concurs înainte de proba scrisă.

Exigenţe privitoare la proiectul de cercetare

Proiectul de cercetare, predat comisiei în formă scrisă şi apoi susţinut oral, va cuprinde minimum 1 pagină – maximum 2 pagini, redactate cu Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri (inclusiv bibliografia, care urmează să fie precizată la sfârşit).

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

Înscrieri: 5-12 septembrie 2014

Examene: 15-19 septembrie 2014 (datele și orele exacte vor fi anunţate ulterior)

COORDONATORII PROGRAMULUI DE MASTERAT

Prof. dr. Gheorghe Grigore (Secţia de Limba şi Literatura Arabă): gmgrigore@yahoo.com

Prof. dr. Luminiţa Munteanu (Secţia de Limba şi Literatura Turcă): luminita.munteanu@g.unibuc.ro

Masterat Spatiul islamic_Plan invatamant_2014-2016

This entry was posted in Admitere la masteratul Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi, Noutăţi, Ştiri şi activităţi, Studii de masterat and tagged , . Bookmark the permalink.