STRUCTURA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IUNIE 2015

Sueleymanname_nahcevan

Examenul de licenţă va implica două componente:

A. Examenele scrise la specializările A şi B

B. Pregătirea și prezentarea proiectului de licenţă (9 credite)

STRUCTURA PROBEI SCRISE LA LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ

 1. Traducere (din corpusul de texte precizat mai jos)
 2. Retroversiune (din corpusul de texte precizat mai jos)
 3. Un subiect de lingvistică/structura limbii turce
 4. Un eseu pe o temă de literatură, de civilizaţie/cultură turcă sau pe o temă liberă

 CORPUSUL DE TEXTE PENTRU TRADUCERE ȘI RETROVERSIUNE

A.1. Traducere fragmentele indicate din:

 • Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri, Tarih Vakfı Yayınları, Istanbul, 2002, pp. 11-54.
 • Atay, Oğuz, Tutunamayanlar, Istanbul, 2007, pp. 17-32.
 • Turan, Parlak, Sen Daha Çocuktun, Istanbul, Altkitap, 2003, pp. 3-17.
 • Karasu, Bilge, „Ne Kitaplı, Ne Kitapsız”, Ne Kitapsız, Ne Kedisiz, Istanbul, Metis Yayınları, 1994, pp. 7-12.
 • Pamuk, Orhan, „Pencereden Bakmak”, Öteki Renkler, Istanbul, pp. 21-41.
 • Pamuk, Orhan, Babamın Bavulu (Nobel konuşması, Aralık 2006).
 • Şafak, Elif, Firarperest, Istanbul, 2010, pp. 43-46, 52-53, 54-55, 61-63.
 • Textele studiate din manualul Hitit. Yabancılar İçin Türkçe, I-III.

A.2. Retroversiunefragmentele indicate din:

 • Ispirescu, Petre, „Broasca țestoasă cea fermecată”, în Basmele românilor, Bucureşti, eLiteratura, 2013, pp. 47-56.
 • Ispirescu, Petre, „Făt-Frumos cu părul de aur”, în Basmele românilor, Bucureşti, eLiteratura, 2013, pp. 160-177.
 • Dimitrescu, Florica, „Copilărind la margine de oraş”, în Adrian Majuru (ed.), Copilăria la români. Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi, Editura Compania, Bucureşti, 2006.
 • Istrati, Panait, „Chira Chiralina”, în Ciulinii Bărăganului, Chișinău, Litera, pp. 14-20.
 • *** Legende populare despre flori [fragmentele indicate].

A.3. Subiecte orientative de structura limbii turce

I. Fonetică

1. Excepţii de la armonia vocalică şi cea consonantică

2. Vocalele primare lungi

3. Accentul în limba turcă

II. Morfologie

1. Verbele nepredicative: participii, gerunzii, numele verbale

2. Vorbirea indirectă

3. Timpurile compuse

4. Morfeme flexionare şi derivative

III. Sintaxă

1. Clasificarea propoziţiilor

2. Particularităţile sintaxei limbii turce

3. Grupurile de cuvinte

Bibliografie – noţiuni gramaticale şi lexicale fundamentale

Aksan, Doğan, Türkçe’nin Sözvarlığı, Ankara, 2004.

Baubec, Agiemin, Limba turcă contemporană (Türkçenin Grameri), Bucureşti, 2005.

Göksel, Aslı / Kerslake, Celia, Turkish: A Comprehensive Grammar, New York, 2005.

Karahan, Leylâ, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 2007.

Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri. Şekil Bilgisi, Ankara, 2009.

Lewis, G.L., Turkish Grammar, Oxford-New York, 1967.

*** Hitit. Yabancılar İçin Türkçe, I-III (Ders kitabı + Çalışma kitabı), Ankara, TÖMER, f.a.

A 4. Subiecte de compunere / eseu

1. En çok sevdiğim Türk yazarının biyografisi ve eserleri

2. Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı İmparatorluğu’nun altın çağı

3. Orhan Pamuk – Nobel Ödülü’nü alan ilk Türk yazarı.

4. Atatürk döneminin başlıca reformları ve onların önemi

5. İstanbul’un tarihi ve şehrin Osmanlı dönemi

6. Hatıra defterimin unutulmaz bir parçası – çocukluk anılarımdan biri.

7. Türkiye’de düğün gelenekleri.

8. Geçenlerde okuduğum bir Türk masalı.

9. Türkiye’de gezdiğim veya gezmeyi düşündügüm bir yerin anlatımı.

10. Türk yemekleri ve başlıca özellikleri.

B. PROIECTUL DE LICENŢĂ

 1. Tema, structura şi bibliografia proiectului de licenţă vor fi stabilite de comun acord cu profesorul coordonator; proiectele de licenţă care nu vor respecta această procedură şi care nu vor putea fi urmărite pe toată durata procesului de elaborare nu vor fi luate în considerare şi, în consecinţă, nu vor putea fi susţinute.
 2. Proiectul de licenţă va fi elaborat potrivit indicaţiilor cuprinse în Ghidul proiectului de licenţă (http://turca.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/09/GHIDUL-PROIECTULUI-DE-LICENTA-SI-MASTERAT_SECTIA-TURCA.pdf).
 3. Proiectul de licenţă se va baza pe corpusuri, bibliografie şi alte tipuri de materiale în limba turcă; proiectele care nu vor satisface această exigenţă vor fi respinse ab initio.
 4. Proiectul de licenţă va fi însoţit de anexe care vor include fragmente reprezentative din textele care fac obiectul analizei, din literatura critică, din corpusul folosit pentru extragerea exemplelor, glosare de termeni etc., traduse de autorul lucrării din limba turcă în limba română sau însoțite, în funcție de natura lucrării, de posibile echivalențe în limba română.
 5. Anexele lucrării nu vor cuprinde ilustraţii, statistici ori alte elemente grafice decât în măsura în care acestea vor avea legătură directă cu subiectul lucrării; în acest ultim caz, se vor face trimiteri explicite la ele în corpul lucrării sau acestea vor face subiectul unor comentarii, analize etc., în funcție de exigențele temei tratate.
 6. Titlul, structura provizorie și bibliografia preliminară a proiectului de licență vor fi specificate în Protocolul de coordonare a proiectului, încheiat între profesorul coordonator și student; acesta va stipula și diversele etape și termene de realizare a lucrării de licență, conform calendarului academic curent. Nerespectarea termenelor prevăzute de acesta atrage după sine amânarea prezentării proiectului pentru o sesiune ulterioară.
 7. Proiectul de licenţă în formă finală îi va fi predat coordonatorului ştiinţific cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data susţinerii, atât în format clasic, pe hârtie, cât şi în format electronic (CD).

Candidații sunt rugați să consulte Ghidul împotriva plagiatului, elaborat de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București (Ghid impotriva plagiatului), și să aibă, totodată, în vedere termenele stabilite prin protocolul de elaborare a proiectului de licență (Protocol în vederea elaborarii proiectului de licenta [TURCA__MODEL]).

Precizare: în sesiunea de licență ianuarie-februarie 2015 rămân valabile bibliografia și tematica din cele două sesiuni de licență anterioare.

This entry was posted in Noutăţi, Studii de licenţă and tagged , . Bookmark the permalink.